วัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงปู่อี๋ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้านหลังวัดติดทะเล สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยหลวงพ่ออี๋ หรือพระครูวรเวทมุนี เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวัดถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ 2442 นายขำ และ นางเอียง ทองขำโยมบิดาและโยมมารดาของหลวงปู่ฯ ได้ขอพระราชทานที่ดินว่างเปล่าเป็นป่าไม้ที่ไม่มีเจ้าของ พระองค์ฯทรงอนุญาตให้สร้างวัดได้ ด้านเหนือติดทางเกวียน ด้านใต้ติดทะเลและด้านตะวันตกติดป่า ด้านตะวันออกติดที่ดินบ้านสัตหีบ โดยในปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่จำนวน 30 ไร่ 28 ตารางวา ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาอุโบสถหลังแรกเมื่อวันที่ 21 กันยายน ร.ศ. 138 พ.ศ. 2463 เนื้อที่ได้รับพระราชทาน กว้าง 2 เส้น ยาว 3 เส้น

วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ.jpg
บรรยากาศภายในวัด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดหลวงปู่อี๋
ที่ตั้งอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายนามเจ้าอาวาสวัดสัตหีบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ รวมระยะเวลา (ปี)
1 พระครูวรเวทมุนี (อี๋ พุทธสโร) พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2489 47 ปี
2 พระครูศรีสัตตคุณ (พ.ม.เกษม สนตุสสโก) พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2496 9 ปี
3 พระครูศรีสัตตคุณ (บัญญัติ โกมุทโท) พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2527 31 ปี
4 พระครูวิบูลธรรมบาล (เหล็ง ธมมปาโล) พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2557 30 ปี

อ้างอิงแก้ไข