รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2566

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566/2023 เรียงตามวันฉาย

ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ นักแสดง เข้าฉายวันแรก หมายเหตุ
ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ Ai Kai, Wat Chedi Boy ธีรธร เชาวนโยธิน ณัฐวรรธ สุ่มพลอย
ศักราช ศรีวังพล
พลอยปภัส อิสระพงศ์พร
ธีรยา เชาวนโยธิน
โกวิท วัฒนกุล
ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์
รัฐนันท์ สุขอุบล
ธนาเชษฐ์ มีสม
ณภัทร ชุ่มจิตศรี
รณกร ทรงแสง
19 มกราคม พ.ศ. 2566
สะพานรักสารสิน 2216 Sarasin: Bridge of Love 2216 เอกชัย ศรีวิชัย ไพศาล ขุนหนู
ฟ้า ขวัญนคร
เอกชัย ศรีวิชัย
นาตยา จันทร์รุ่ง
มงคล สะอาดบุญญพัฒน์
19 มกราคม พ.ศ. 2566
ทิดน้อย Tid Noy พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ พัชราภา ไชยเชื้อ
พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
อนันดา เอเวอริงแฮม
เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์
สมชาย เข็มกลัด
ณปภา ตันตระกูล
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
25 มกราคม พ.ศ. 2566
ปรากฏการณ์ Resemblance จุมภฏ รวยเจริญทรัพย์ อนันดา เอเวอริงแฮม
เจจินตัย อันติมานนท์
ไพลินธิรา โคลเล็ค
อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ
บัญชา บุญสมสุข
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เธอกับฉันกับฉัน You & Me & Me วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์
แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์
ธิติยา จิระพรศิลป์
อันโทนี่ บุยเซอเรท์
ศุภักษร ไชยมงคล
กรุณา ลูกตุ้มทอง
นฑี งามแนวพรม
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ปลายทางฝัน..ฉันมีเธอ Step Up to Runway กรภัทร์ ทั่งศรี ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
อเล็กซานดร้า อริดา มาเต้
วรชัย ศิริคงสุวรรณ
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Me and the Magic Door Marco Gatti Maria Giulietta Consentino
Stefania Kim Garoini
Samuel Nai
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Doc Club & Pub.

ฉายทางการครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์ ไอคอน ซีเนคอนิก ปี 2022
ขุนพันธ์ 3 ตอน วันพิพากษา Khun Pan 3: Judgment Day ก้องเกียรติ โขมศิริ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
รักได้แรงอก วโรดม ศิริสุข จิณณะ นวรัตน์
เปา กิ่งกาญจน์ ส่องสว่าง
บิว กัลยาณี
อัจฉรา ทองเทพ
นาตยา จันทร์รุ่ง
พนัชกร แท่นประมูล
พลตรี แสงมณี
สุทธิรักษ์ ศรีทองกุล
16 มีนาคม พ.ศ. 2566
Junk Food Fable ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ เววิรี อิทธิอนันต์กุล
จิรายุส รัศมีแสงทอง
ณัฐธิดา โชคมีทรัพย์
กมลวรรณ ชาตะเมธีวงศ์
ธนกฤต ขันติอุดม
18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เข้าฉายเฉพาะ Doc Club & Pub.

ฉายในโปรแกรม Neo-Apocalypse (นวโลกาวินาศ) ร่วมกับ Diary of a Purse Fucker และ Caffeine Vampire and Piss Arsonist

ฉายทางการครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์สั้น (Thai Short Film and Video Festival) ประจำปี 2020
Caffeine Vampire and Piss Arsonist ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ เววิรี อิทธิอนันต์กุล
ธฤษณุ มงคลศิริ
ณัฐวุฒิ นิมิตชัยโกศล
เกียรติศักดิ์ กาลกำเหนิด
จิรายุส รัศมีแสงทอง
กมลวรรณ ชาตะเมธีวงศ์
ศุภัชฌา สกุลเตชะธนา
จนิสตา เลิศสนองบุญ
18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เข้าฉายเฉพาะ Doc Club & Pub.

ฉายในโปรแกรม Neo-Apocalypse (นวโลกาวินาศ) ร่วมกับ Junk Food Fable และ Diary of a Purse Fucker
เกม/ล่า/ตาย Bad Social อาริยา ทีม
(นามแฝง)
อินทัช เหลียวรักวงศ์
หล่งซื่อ ลี
วัศพล กอระกัน
อธิชนัน ศรีเสวก
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์
จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
สุทธิรักษ์ ศรีทองกุล
23 มีนาคม พ.ศ. 2566
บังเอิญฮัก ข้อยฮักเจ้า Loser Lover วิชญ์ธาวิน เลิศรัศมีมาลา ทิดาลัด วงสิริ
ภาณุกร อินยิ้ม
คริสโตเฟอร์ เชฟ
แคนดี้ รากแก่น
โจอี้ เชิญยิ้ม
สนธยา ชิตมณี
23 มีนาคม พ.ศ. 2566
แสงกระสือ 2 Inhuman Kiss: The Last Breath ปภังกร ปุญจันทรักษ์ ชัญญา แม็คคลอรี่ย์
กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม
กฤษดา สุโกศล แคลปป์
นพชัย ชัยนาม
ภูมิภัทร ถาวรศิริ
โจ คัมมินส์
30 มีนาคม พ.ศ. 2566
บ้านเช่า..บูชายัญ Home for Rent โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ นิษฐา จิรยั่งยืน
ศุกลวัฒน์ คณารศ
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ธัญญภัสร์ มยุรลีลา
น้ำฝน ภักดี
สุพิทักษ์ ฉัตรสุริยาวงศ์
ณัฐนิภาพร อิงอมรรัตน์
ปวริศา สุรทิณฑ์
พิรัลพัชร เตี่ยวสกุล
6 เมษายน พ.ศ. 2566
เสือเผ่น ๑ Tiger Running พจน์ รวยพันล้าน
(พชร์ อานนท์)
ผดุง ทรงแสง
คุณาธิป ปิ่นประดับ
ณฉัตร จันทวงศ์
กันติชา ชุมมะ
รดา ดุษยารินทร์
โดม เพชรธำรงชัย
สุเชาว์ พงษ์วิไล
สุดา ชื่นบาน
ดีใจ ดีดีดี
อภิวิชญ์ เรียร์ดอน
เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา
ชินวุฒ อินทรคูสิน
อัครัช จิตตะศิริ
6 เมษายน พ.ศ. 2566
อาตมาฟ้าผ่า Thunder Monk พิพัฒน์ จอมเกาะ ปราโมทย์ ปาทาน
ปองกูล สืบซึ้ง
อำนาจ ไชยอำนาจ
สุภทัต โอภาส
อัคพงษ์ ป้อมชัยภูมิ
อรุณพงค์ นราพันธ์
ชาลี ดีเด็ด
องอาจ เจียมเจริญพรกุล
คาริสา สปริงเก็ตต์
สวนีย์ อุทุมมา
รณกร ทรงแสง
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล
6 เมษายน พ.ศ. 2566
หุ่นพยนต์
หรือ
ปลุกพยนต์
Hoon Payon ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน
ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง
คุณาธิป ปิ่นประดับ
ฺศิววงศ์ ปิยะเกศิน
ปัณณวิชญ์ พัฒนศิริ
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์
ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ
ปราชญ์รวี สีเขียว
ทสร กลิ่นเนียม
สุริยา เยาวสังข์
สมยศ มาตุเรศ
วรัชต์ธิปต์ กิตติสิริไพศาล
พงศกร มีชัย
จตุรวิชญ์ เชี่ยวประสิทธิ์
12 เมษายน พ.ศ. 2566 ฉบับเรต ฉ20- ใช้ชื่อ หุ่นพยนต์
ฉบับเรต น18+ ใช้ชื่อ ปลุกพยนต์
Ghost's News ผีฮา คนเฮ Ghost's News ถิรวัฒน์ ผดุงการ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์
มงคล สิงห์ชา
นภัสนันท์ กล่องแก้ว
ธนเดช โอภาสธัญกร
บำเรอ ผ่องอินทรกุล
เน็ต นฤพล
อินทิรา โมราเลส
โกวิท วัฒนกุล
มูซา อามิดู จอห์นสัน
27 เมษายน พ.ศ. 2566
รักแรกโคตรลืมยาก My Precious ณภัทร จิตวีรภัทร
ขนิษฐา ขวัญอยู่
กรภัทร์ เกิดพันธ์
รชานันท์ มหาวรรณ์
ภวัต จิตต์สว่างดี
วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์
ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล
เบญญาภา จีนประสม
ตรัย นิ่มทวัฒน์
จตุรงค์ พลบูรณ์
พิมลวรรณ หุ่นทองคำ
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ชูษี เชิญยิ้ม
พวง เชิญยิ้ม
อดิเรก วัฏลีลา
ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์
27 เมษายน พ.ศ. 2566
เซียนหรั่ง เดอะมูฟวี่: แหล่งเพื่อนรัก Best Friends Forever ภูวเนตร สีชมภู สงกรานต์ สิทธิ
ภูวเนตร สีชมภู
ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร
บุญโชค ศรีคำ
ปริญญา นาธงชัย
ธานินทร์ ลายทอง
สุรัตน์ แก้วจันทร์
สิทธิชัย รัตนวิชัย
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
Bad Boyz Band เด็กกว่าแล้วไง ก็หัวใจมัน "I Rock You" Bad Boyz Band ฉันทนา ทิพย์ประชาติ อิสระ ไชยศิริ
ปาณิสรา หยาง
เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปรรณ พานิชเจริญ
วิกร ธนากรอัครกุล
ปัณณวิชญ์ จิรวัฒน์ธนัทกุล
รสริน ตัญวัฒนา
รัชต์รวิพัชร์ พลบูรณ์
สุนารี ราชสีมา
ธนกร ติยานนท์
อเล็กซานเดอร์ เมเยอร์
สุชาดา พูนพัฒนสุข
ภูมิภัทร ถาวรศิริ
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ผู้บ่าวไทบ้าน อวสานอินดี้ ทองคำ+ปราณี อุเทน ศรีริวิ ธนฉัตร ตุลยฉัตร
ธัญญรัตน์ บุตริน
ณภัสนันท์ วันดึก
บุญศรี ยินดี
ก่อกิจ ลาจ้อย
จิรายุ สูตรไชย
ทรงวุฒิ พรกุนา
เบญจา ศรีทองสุข
อรุณรัตน์ มูลธรรมชัยบุต
สุริยันต์ มาลาคำ
15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
The Last Breath of Sam Yan เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภาพยนตร์สารคดี
Kitty the Killer อีหนูอันตราย Kitty the Killer ลี ทองคำ สมชาย เข็มกลัด
วิทยา ปานศรีงาม
พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
เด่นคุณ งามเนตร
คีตภัทร ป้องเรือ
สุทินา เหล่าอำนวยชัย
ภัทร ฉัตรบริรักษ์
22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ลอง ลีฟ เลิฟว์! Long Live Love! ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
อารยา เอ ฮาร์เก็ต
รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง
นิติ ชัยชิตาทร
นพชัย ชัยนาม
ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
มุนินทร์ กังเสถียร
ปัณณวิชญ์ พัฒนศิริ
พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ
ปุญญาดา พลายชนะ
ชญาภา ประดิษฐ์พันธุ์
ดิเรกวรัฐ อมาตยกุล
อัญชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เรื่องจริง One True Thing วิชาติ สมแก้ว 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Doc Club & Pub.

ฉายทางการครั้งแรกที่ เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 11 (ประจำปี 2007)
ดับแสงรวี After Sundown บัณฑิต ทองดี พฤกษ์ พานิช
ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ
อดิศร อรรถกฤษณ์
กฤศณัฐฐิกา จูใต้
กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต
นภัสกร ปิงเมือง
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
Duck Academy สุริยนต์ จองลีพันธ์ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ House Samyan

ความยาว 52 นาที
คุณตูบสายดาร์ก ปิดเมืองกัด Dark Dog Lockdown กรกรรณ วังวรรธนะ รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา
เจเนต เขียว
โจอี้ กาน่า
ปัญญ์ชวิศ กิตติธาราทรัพย์
ชุติรดา จันทิตย์
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
มอนโด รัก/โพสต์/ลบ/ลืม Mondo ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
สพล อัศวมั่นคง
พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
รัดเกล้า อามระดิษ
เอนก อินทะจันทร์
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์
ปัญจรัตน์ กุลมา
กุณชญา รัชดาธีราทัต
จิดาภา ผลโรจน์ปัญญา
ลภัทรลดา โตวณะบุตร
วรินทร ญารุจนนท์
10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
นะหน้าทอง Black Magic Mask พสิษฐ์ ปณิธิจรูญโรจน์
ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
ไปรยา อนันตรทิพย์
จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม
อินทิรา เจริญปุระ
หล่งซื่อ ลี
ภาณุวัฒน์ เชษฐรตานนท์
ธเนศ ดอกมะกล่ำ
ณัฏฐณิชา แก่นประกอบ
สาวิกา กาญจนมาศ
17 สิงหาคม พ.ศ. 2566
แมนสรวง ManSuang กฤษดา วิทยาขจรเดช
พันพัสสา ธูปเทียน
ชาติชาย เกษนัส
ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์
ภาคภูมิ ร่มไทรทอง
อัศวภัทร์ พลพิบูลย์
ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา
คานธี วสุวิชย์กิต
สายฟ้า ตันธนา
ประดิษฐ์ ประสาททอง
ชาติชาย เกษนัส
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์
ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
ดวงใจ หิรัญศรี
สุมณฑา สวนผลรัตน์
นนทกร เฉลิมนัย
กุสุมา เทพรักษ์
ธีระวัฒน์ มุลวิไล
กวินธร แสงสาคร
วีรภัทร บุญมา
เพียงดาว จริยะพันธุ์
เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร
24 สิงหาคม พ.ศ. 2566
Postman ไปรษณีย์ 4 โลก Postman พฤกษ์ เอมะรุจิ สพล อัศวมั่นคง
ญานนีน ภารวี ไวเกล
ต้นหน ตันติเวชกุล
นริลญา กุลมงคลเพชร
อารักษ์ อมรศุภศิริ
วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์
สวนีย์ อุทุมมา
บุญพงษ์ พานิช
พอล เคนเน็ท วอล์คเกอร์ จูเนียร์
องอาจ เจียมเจริญพรกุล
โชติกะ คำสุขะ
ชัญญาพัทธ์ อิทธิวิบูลย์
คมสัน ขจรไพศาลสุข
ดารินา บุญชู
สมยศ มาตุเรศ
ชาลี ศรีเจริญ
สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์
นฑี งามแนวพรม
กชพร สายทอง
ชนันทิชา ชัยภา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ปราณี Pranee: Love in an Old Album สุภิวัฒน์ สีคูน ธนดล ศิริแวว
ธัญญรัตน์ บุตริน
ทศพร วนิชธนกรณ์
นันทิดา แก้วบุตร
ศราวุฒิ เกศาเลิศ
ณภัทร ศรีเตชะ
ลักษณา เต็งกิตติไพศาล
กรวุฒิ บุญลอย
สายฟ้า สถาพร
ดวงใจ วงษา
บริวัตร อรุณรัตน์
7 กันยายน พ.ศ. 2566
บินล่าฝัน A Time to Fly ศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร์ ศุภัช ท้าวสกุล
มณีรัตน์ คำอ้วน
ธฤษณุ สรนันท์
ผ่องพรรณ สุวี
อนิรุจน์ กาเย็นทรีย์
สุนทรี โชติพันธ์
กันตวิชญ์ โอชาวัฒน์
พีรวัฒน์ สันติชัยชาญ
มาร์รินดา เฮลล์พิน
เรวัฒน์ เพียรพจนนารถ
ปวิชญา ผลผ่อง
ธนเชษฐ นามวงค์
ฌานล สมสุพรรณ
กชพร อนุฤทธิ์
14 กันยายน พ.ศ. 2566 ฉายทางการครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ (World Film Festival of Bangkok) ประจำปี 2022
อมตะพันธุ์สยอง Immortal Species เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ พลอย ศรนรินทร์
วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
ณธัช ศิริพงษ์ธร
ณัฐพล ไรยวงศ์
พัชญา เพียรเสมอ
ณฐมณฑ์ งามกนก
พลอยปภัส อิสระพงศ์พร
พณิชพล ธีระรัตน์สกุล
พรรคพล ธีระรัตน์สกุล
เพชรตรี เบวิส
อริยา บัวคง
คงณัฐ เชยสุวรรณ
พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง
แมรี่ อาครัม
21 กันยายน พ.ศ. 2566
กุมาร Kumarn ฐิติพันธ์ รักษาสัตย์ ปาณิสรา ริกุลสุรกาน
เด่นคุณ งามเนตร
สาวิกา ไชยเดช
ปราโมทย์ แสงศร
ธนฉัตร ตุลยฉัตร
พลอยวรินทร์ แสนไชย
กฤษฏิ์ ณัฏฐสมบูรณ์
ดวงใจ หิรัญศรี
คงณัฐ เชยสุวรรณ
กฤษฎิ์ ณัฏฐสมบูรณ์
21 กันยายน พ.ศ. 2566
ของแขก The Djinn's Curse เกรียงไกร มณวิจิตร อัครา อมาตยกุล
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ปีญารัตน์ จตุพงษ์
อมีนา พินิจ
สนธยา ชิตมณี
มาริกา เกียรติแพร่เจริญ
ภูรดา คงเพ็ชร
ฮากีม ดลภาวิจิตร
อาหมัดกูเชียรี ดอเล๊าะ
อดุลย์ บอสู
ฐิติ พุ่มอ่อน
มูฮัมหมัด มณวิจิตร
สินชัย เอื้ออัครวงษ์
คุณัชญ์ พรหมทัตโต
28 กันยายน พ.ศ. 2566
สัปเหร่อ The Undertaker ธิติ ศรีนวล นฤพล ใยอิ้ม
ชาติชาย ชินศรี
อัจฉริยะ ศรีทา
สุธิดา บัวติก
ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร
นาราภัทร งดงาม
ชมภูมาตย์ ผ่องสนาม
คำตัน จินดามล
บุญเทา กัญญะพิลา
สมชาย สายอุทา
ธนาดล บัวระบัติ
ภูวเนตร สีชมภู
5 ตุลาคม พ.ศ. 2566
Remembering Fan Chan แด่ความทรงจำสีจาง Remembering Fan Chan ธนิ ฐิติประวัติ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ House Samyan
นักรบมนตรา: ตำนานแปดดวงจันทร์ Mantra Warriors: The Legend of the Eight Moons วีรภัทร ชินะนาวิน (พากย์เสียง)
สรวิศ ตงเท่ง
พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดา
มานพ ศรีจูเป้า
ธนกฤต เจนครองธรรม
นลินี ชีวะสาคร
อภินันท์ ธีระนันทกุล
มนัสวิน มลิวงค์
รุจิระ ขจีเจริญ
ราณี แคมเปน
ภัคภูมิ ลิ้มมานะสถาพร
ชิดชนก แย้มมา
ธชย ประทุมวรรณ
ศันสนีย์ ติณห์กีรดิศ
11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ภาพยนตร์แอนิเมชัน
14 อีกครั้ง I Love You Two Thousand นฤบดี เวชกรรม ณัฏฐ์ กิจจริต
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
อินทนนท์ แสงศิริไพศาล
กิรณา พิพิธยากร
ภาริตา ริเริ่มกุล
ธีรเวช สุภาวงษ์
สุริยาวิชญ์ ถนอมชัยสนิท
นพรุจ ตันธนวิกรัย
สุปราณี เจริญผล
สุพจน์ จันทร์เจริญ
จตุรงค์ พลบูรณ์
ตี๋ ดอกสะเดา
พิมฉัตร์ ณรงค์ภิรมย์กุล
เฟี้ยวฟ้าว์ สุดสวิงริงโก้
ปริยา วงษ์ระเบียบ
ภาณิศา อุดมเรืองเกียรติ
เจมส์ เพรสคอท
12 ตุลาคม พ.ศ. 2566
วิญญาณข้ามมหาสมุทร The Spirits of Maritime Crossing อภินันท์ โปษยานนท์ Marina Abramovic
พิเชษฐ กลั่นชื่น
12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เข้าฉายเฉพาะ House Samyan

ความยาว 35 นาที
อยากตาย อย่าตาย (มรณาคาเฟ่) Death Is All Around ธนณัฐ สุขเจริญ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล
สุรเดช พินิวัตร์
ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์
ดุล ร่มจำปา
คาริญญ์ยวัฒ ดุรงค์จิรกานต์
ภัทรดนัย เสตสุวรรณ
วิชัย แซ่ฟ่าน
19 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เพื่อน(ไม่)สนิท Not Friends อัตตา เหมวดี อันโทนี่ บุยเซอเรท์
พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ
ธิติยา จิระพรศิลป์
ธนกร ติยานนท์
อิงครัต ดำรงศักดิ์กุล
ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา
จิรภัทร ศิวะโกศิษฐ
ปณชนก วัฒนวรางกูร
พัทธเศรษฐ์ คุณเจริญ
ปูน มิตรภักดี
ทิพากร ไชยประสิทธิ์
ดวงใจ หิรัญศรี
นฤมล พงษ์สุภาพ
กิตติพงศ์ ทุมวิภาค
ปราโมทย์ แสงศร
สิระ สิมมี
26 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ธี่หยด Death Whisperer ทวีวัฒน์ วันทา ณเดชน์ คูกิมิยะ
เดนิส เจลีลชา คัปปุน
รัตนวดี วงศ์ทอง
ณัฐชา นีน่า เจสซิกา พาโดวัน
กาจบัณฑิต ใจดี
พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
อริศรา วงษ์ชาลี
ปรเมศร์ น้อยอ่ำ
พอเจตน์ แก่นเพชร
องอาจ เจียมเจริญพรกุล
มานิตา ชอบชื่น
จำปา แสนพรม
26 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เรดไลฟ์ RedLife เอกลักญ กรรณศรณ์ ธิติ มหาโยธารักษ์
สุพิชชา สังขจินดา
กรองทอง รัชตะวรรณ
กานต์พิชชา พงษ์พานิชย์
สุมิตตา ดวงแก้ว
มานพ มีจำรัส
อุกฤษ วิลลีย์ บรอด ดอนกาเบรียล
วัชระ ณ ระนอง
เรย์ แมคโดนัลด์
เกียรติสุดา ภิรมย์
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
นาค: เรื่องเล่าจากชาวบ้าน Naga Folklore ศุภวัฒน์ หงษา
ทิฏฐานุ นาคเสน
สุริยง ชัยวงศ์
นคินทร์ สิงห์จัตุรัส
โสภา เที่ยงเดช
ยศพงษ์ ผลทรัพย์
กันสุดา คำมะนีวง
วีรพล คำสุวรรณ
โสภา เที่ยงเดช
ชนาวีร์ ประสงค์กิจ
วรินทร เผือกพิบูลย์
วันมะนี พอนสะหวัน
ภัทรกร หม่องพรม
ภูธาดา ศรีปัญญา
วิษณุธรรม เทียมทรัพย์
ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา
ณัชชา ทาซ้าย
กัญญารัตน์ ดวงใหญ่
โอบี้ วงศ์ทำ
แหวนคำ นวลสวรรค์
นัทธวัฒน์ คุณเพิ่มศิริ
บัณฑิต ปวโรจน์กิจ
สิรภัทร สาระคุณ
ชินาภา ปัญนิกรวัช
พรประเสริฐ พวงมาลัย
นภาดา ศรีปัญญา
เนตรดาว คำดี
ญาดาลิน เทียมทรัพย์
ชนาธิป พันธ์โบ
สุวัฒน์ ชูเวทย์
อดิรุจ กังวานวงศ์
วงจัน จันบูลี
จันแสงคำ อินทะปัญญา
วงคำ มิตโพ
คุปต์พงษ์ ชำนาญยง
หนูเลี่ยม คำสุวรรณ
พงศพร อุปนิ
ณัชชา ผิวผ่อง
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
มนต์ดำสั่งตาย Siam Curse เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ ณัฐพล ไรยวงศ์
ชุติญา เจียรกุล
ลลิฉัตร์ วราวิโรจน์พล
ณัฐพล นิลดอนหวาย
ฬุรา จันทร์ศรี
อริยา บัวคง
พรเลิศ พิทักษ์รุ่งเรือง
พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง
เจษฎา สิงโต
วรพล นวลผกา
เณรแอ จอมขมังเวทย์
ฐณัฐอร ศรีจันทร์สง่า
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง Arnold Is a Model Student สรยศ ประภาพันธ์ กรดนัย มาร์ค เด๊าท์เซนเบิร์ก
วิญญู วงศ์สุรวัฒน์
วิโรจน์ อาลี
นิรมล บุษปวณิช
ญาณิน พงศ์สุวรรณ
ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ชยุต อนันตพงศ์
ณัฐนนท์ จริยประเสริฐสิน
สิรภพ ปั้นมณี
อนพัทย์ เรืองหิรัญธนากิจ
ดรัลพร ลิขิตคีรีรัตน์
ศรินรัตน์ แสงกล้า
อรรถพล บัวพัฒน์
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ลับแลคำชะโนด Lublae Khamchanod ปิฏษฎา ทรงกลด ธนากร เสียงเพลิน
พิมพ์ศราวดี จันทร์อิน
จิตรคุปต์ สุนทรศิลป์ชัย
โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง
นภัทร ปั้นเหน่งเพชร
ยุทธพงศ์ คอคง
วรปรัชญ์ เรืองกนกศิลป์
ปิยวัฒน์ คงสำราญ
บงกชกร ไพโรจน์
ชฎาภรณ์ ไชยสอน
กุลวัฒน์ วัฏจักรกุล
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ไม่เข้าฉายในกรุงเทพมหานคร
4 Kings II พุฒิพงศ์ นาคทอง สมพล รุ่งพาณิชย์
สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร
สิราษฎร์ อินทรโชติ
อุกฤษฎ์ วิลลีย์ บรอด ดอนกาเบรียล
เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี
ภัทร เอกแสงกุล
ทศพล หมายสุข
ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง
อินทิรา เจริญปุระ
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สลิธ โปรเจกต์ล่า Slyth: The Hunt Saga ปัญจพงศ์ คงคาน้อย อิชิคาว่า พลาวเด้น
มุกดา นรินทร์รักษ์
ภีมพล พาณิชย์ธำรง
ศุภัคชญา สุขใบเย็น
ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา
กฤษณพงศ์ สุนทรชัชเวช
พศุตม์ บานแย้ม
5 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สมมติ Supposed ธนกร พงษ์สุวรรณ อนันดา เอเวอริ่งแฮม
ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช
5 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง Solids by the Seashore ปฏิภาณ บุณฑริก ไอลดา พิศสุวรรณ
รวิภา ศรีสงวน
14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
It's Complicated เพราะรักมันซับซ้อน It's Complicated อนุสรณ์ สร้อยสงิม ธามวัสน์ สันธนะพันธ์
ภาณุพันธ์ วงศ์จร
เกียรติศักดิ์ วัฒนวิทย์สกุล
Daniel Cheng Yu Chang
พงศ์กรณ์ วงศ์กฤติยารัฐ
14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
อีสานซอมบี้ E-San Zombie ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
พชร จิราธิวัฒน์
ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์
พิษณุ นิ่มสกุล
จตุรงค์ พลบูรณ์
สุดารัตน์ บุตรพรม
28 ธันวาคม พ.ศ. 2566
อวสานเนตรนารี ยทธเลิศ สิปปภาค ชิชา อมาตยกุล
ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล
ทาฆิ อ่องลออ
ภูรินท์ จุลนวล
ธีระศักดิ์ เรืองสา
ทักษ์ จึงรุ่งฤทธิ์
วรภพ คงสง่าพารักชาติ
ศุภกานต์ ขวัญม่วง
28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายผ่านช่องทางออนไลน์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566/2023 เรียงตามวันฉาย แก้

เนื่องจากมีภาพยนตร์ไทยขนาดยาวจำนวนหนึ่งที่เลือกจัดจำหน่ายตนเอง หรือได้รับการจัดจำหน่ายครั้งแรกผ่านช่องทางการเข้าถึงออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ หรือระบบสตรีมมิ่ง แทนการจัดฉายในโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ ตามแนวทางที่เคยปรากฏมาตลอด - ตารางด้านล่างนี้คือการรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์กลุ่มดังกล่าว ซึ่งนับรวมเฉพาะภาพยนตร์ไทยขนาดยาวที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงออนไลน์ได้โดยจ่ายค่าเข้าชมเป็นการเช่า ซื้อ หรือสมัครสมาชิกระบบผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่นับรวมภาพยนตร์ที่เผยแพร่ให้เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในอนาคต ภาพยนตร์เหล่านี้ได้รับการจัดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ รายชื่อและข้อมูลของภาพยนตร์ดังกล่าวจะย้ายไปที่ตารางด้านบน

ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ นักแสดง เผยแพร่วันแรก หมายเหตุ
Moments of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้น Moments of Love ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย
ศรัณวุฒิ นิตยสุทธิ
ชิษณุพงศ์ พวงมณี
พงศภัค ราชาภรณ์
รัชชานนท์ กันเพรียง
คเชนทร์ พิเชฐโสภณ
สรวุฒิ อรุณวัฒนานันท์
ณภัทร ประภากมล
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 TYVM.global
(14 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม)

เข้าฉายที่ ซีคอน ซีนีเพล็กซ์
ทั้งหมด 4 รอบฉาย
5 แม่บ้านถล่มมาเฟีย Bad Ass Maids ฉัตรชัย หงส์ศิริกุล ลภัสลัล จีรเวชสุนทรกุล
ภัทร เอกแสงกุล
จอน พลวรรณภา
สุธิดา จันทราบุตร
รัชนีบูล เพียรวิกรัยโสภณ
ภาวินี รัตนเกื้อกูลวงศ์
อรวรรณ แดดจันทึก
ภัสราภรณ์ ภูริพงศ์ธนวัต
30 มีนาคม พ.ศ. 2566 True ID
Hunger คนหิว เกมกระหาย Hunger สิทธิศิริ มงคลศิริ ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
นพชัย ชัยนาม
กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
ภูมิภัทร ถาวรศิริ
วฤธ ลีสวรรค์
ประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราชวัติ วิเชียรรัตน์
ภัทรวิทย์ จันทร์ไทย
ธงคู่ เตชะเสน
สิริญาภรณ์ ไตรสิรินันทน์
8 เมษายน พ.ศ. 2566 Netflix
บักจ่อย สแว็กแก๊ก! La La Boy ธนาบดินทร์ ยงสืบชาติ อติคุณ อดุลโภคาธร
วิศรุต หิมรัตน์
ปุณณวรรณ ลีลาบูรณธนกูร
พลอย กนกภรณ์
ธาริณี กสิศิลป์
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 Monomax
คฤหาสน์ผีปอบ The Ghoul Mansion ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์
สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ
อัครเดช ยอดจำปา
วรรณปิยะ ออมสินนพกุล
ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา
ณัฐนี สิทธิสมาน
หยก ศิริมาตย์
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 True ID
เมอร์เด้อเหรอ ฆาตกรรมอิหยังวะ The Murderer วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
James Laver
อิษยา ฮอสุวรรณ
สุนารี ราชสีมา
สวนีย์ อุทุมมา
สมพงษ์ ชอบธรรม
ชนันทิชา ชัยภา
โชติพิพัฒน์ สุทธิจันทร์
สุทิน โคตะถา
ขวัญเรือน โลหากาศ
Jonathan Samson
ธนาวิศุทธ์ เชน บาร์ธีร์เอต้า
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 Netflix
สมพรปาก Wish Me Luck สุธีกานต์ ศุภมิตร์ ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์
ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ
ชวลิต ชิตตนันท์
สุชาดา สอบพันธ์
พิรุฬห์ลักษณ์ แจ่มอำพร
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 True ID
My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสอง My Next Doll ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์ ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์
เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค
นฤมล คำพันธ์
เบนเนดิค เรอบิเย
ณัฐภัทร ประภานนท์
ปานวาด ศรีวิรุฒ
สีทอง ดวงแก้ว
6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 Monomax
มนต์รักนักพากย์ Once Upon a Star นนทรีย์ นิมิบุตร ศุกลวัฒน์ คณารศ
หนึ่งธิดา โสภณ
จิรายุ ละอองมณี
สามารถ พยัคฆ์อรุณ
11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 Netflix[1]
ผีมือใหม่ Ghost Rookie จตุพร บุตรโคตร
ไพรัช ทะโทน
สพล อัศวมั่นคง
ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ
พงศธร จงวิลาส
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
วัชระ ปานเอี่ยม
ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
กพล ทองพลับ
19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 Prime Video
ปล้นทะลุไมล์ The X-Treme Riders ส.แสงชัย ณิชชา โชคประจักษ์ชัด
จิรายุ ละอองมณี
พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา
รัชชานนท์ สุประกอบ
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Prime Video
Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า Congrats My Ex! พฤกษ์ เอมะรุจิ ราณี แคมเปน
วชิรวิชญ์ ชีวอารี
พัสกร พลบูรณ์
ธงชัย ทองกันทม
มาแฮร์ แพนดิ
แอนนาฮีต้า บูชาญ
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Prime Video
ดอยบอย Doi Boy นนทวัฒน์ นำเบญจพล อารักษ์ อมรศุภศิริ
อวัช รัตนปิณฑะ
ภูมิภัทร ถาวรศิริ
ปาณิสรา ริกุลสุรกาน
อรจิรา แหลมวิไล
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Netflix
ฮีโร่ต้มแซ่บ 3 Idiot Heroes ธีรเดช สพันอยู่ ผดุง ทรงแสง
อัครเดช ยอดจำปา
อาทิตย์ สมน้อย
เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์
ชนม์นิภา วิเศษสุด
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Prime Video
See You Again ขอเจอเธออีกสักครั้ง See You Again พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จุฬารัตน์ หาญรุ่งโรจน์
ภพธร สุนทรญาณกิจ
ศรัณย์ลภัส คำพา
8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 Monomax
The Adventure of Rung มัจฉา โมซิมันน์
ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 Prime Video

อ้างอิง แก้