โสภณ ศักดาพิศิษฏ์

โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (ชื่อเล่น:จิม)เป็นผู้กำกับที่อยู่ในสังกัดค่ายหนัง จีดีเอช ห้าห้าเก้า

โสภณ ศักดาพิศิษฏ์
เกิดโสภณ ศักดาพิศิษฏ์
อาชีพผู้กำกับ, นักเขียนบท
ผลงานเด่นโปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต (2551)
ลัดดาแลนด์ (2554)
สังกัดจีทีเอช
จีดีเอช ห้าห้าเก้า

ผลงานแก้ไข

เขียนบทแก้ไข

กำกับการแสดงแก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

ละครแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข