โสภณ ศักดาพิศิษฏ์

โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (ชื่อเล่น:จิม)เป็นผู้กำกับที่อยู่ในสังกัดค่ายหนัง จีดีเอช ห้าห้าเก้า

โสภณ ศักดาพิศิษฏ์
เกิดโสภณ ศักดาพิศิษฏ์
อาชีพผู้กำกับ, นักเขียนบท
ผลงานเด่นโปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต (2551)
ลัดดาแลนด์ (2554)
สังกัดจีทีเอช
จีดีเอช ห้าห้าเก้า

ผลงาน

แก้

เขียนบท

แก้

ภาพยนตร์

แก้

ซีรี่ย์

แก้

กำกับการแสดง

แก้

ภาพยนตร์

แก้

ซีรี่ย์

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้