เปิดเมนูหลัก

รัตนโกสินทรศก ตัวย่อ ร.ศ. (อังกฤษ: Rattanakosin era) คือ รูปแบบของศักราชบอกปีชนิดหนึ่ง ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นปีแรก รัตนโกสินทรศกเริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อจุลศักราช 1250 [1] (พ.ศ. 2324) และวันเริ่มต้นปีคือวันที่ 1 เมษายน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้เป็นวันขึ้นปีใหม่และประกาศใช้รัตนโกสินทรศกอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นประโยชน์และสะดวกในการใช้พุทธศักราชอ้างอิงประวัติศาสตร์ จึงได้มีการยกเลิกการใช้งานรัตนโกสินทรศกตามประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก 131 (พ.ศ. 2455) โดยหนังสือราชการทั้งหมดได้เปลี่ยนมาใช้พุทธศักราชแทนที่ [1]

วิธีแปลงพุทธศักราชเป็นรัตนโกสินทรศก ให้นำเลขปีของพุทธศักราชลบด้วย 2324 จะได้เลขปีของรัตนโกสินทรศก [1] สำหรับการแปลงคริสต์ศักราชเป็นรัตนโกสินทรศก ให้นำเลขปีของคริสต์ศักราชลบด้วย 1781 จะได้เลขปีของรัตนโกสินทรศกเช่นเดียวกัน

รัตนโกสินทรศกเริ่มนับเป็น 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 ดังนั้นจึงไม่มีรัตนโกสินทรศก 0

เนื้อหา

เหตุการณ์ที่อ้างถึงรัตนโกสินทรศกแก้ไข

ตัวอย่างแก้ไข

รัตนโกสินทรศก ปฏิทินเกรโกเรียน ปฏิทินสุริยคติไทย เหตุการณ์
1 1782 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชวงศ์จักรี
101 1882 2425 ครบรอบ 100 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
112 1893 2436 วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
128 1910 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
130 1912 2455 กบฏ ร.ศ. 130
151 1932 2475 การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475
159 1940 (1 เม.ย. - 31 ธ.ค.) - 1941 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.) 2483 (1 เม.ย. - 31 ธ.ค.) - 2484 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.)
201 1982 2525 พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
235 2016 2559 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
238 2019 2562 ปีปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 ความรู้เรื่องศักราชที่ใช้ในหนังสือไทย จากเว็บสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ