การโคจร (orbital revolution) คือ การหมุนของวัตถุหนึ่งโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัตถุอีกชิ้นหนึ่งตามวงโคจร หนึ่ง ๆ โดยวงโคจรนั้นอาจเป็น รูปวงกลม รูปวงรี ไฮเพอร์โบลา หรือ พาราโบลา

การโคจรของดาวเนปจูน
การโคจรของดาวยูเรนัส

ในทางดาราศาสตร์ โดยทั่วไปการโคจรจะใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าที่มีมวลน้อยภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของวัตถุท้องฟ้าที่มีมวลมากกว่า ตัวอย่างเช่น โลก ดาวเคราะห์ ดาวหาง และ วัตถุ อื่น ๆ รอบ ดาวฤกษ์ รวมถึง ดาวบริวาร ดาวเทียม ฯลฯ ที่โคจรรอบดาวเคราะห์ นอกจากนี้ยังใช้กับ ดาราจักรขนาดเล็ก เนบิวลา ฝุ่นคอสมิก ฯลฯ รอบดาราจักรขนาดใหญ่

ในกรอบอ้างอิงที่แตกต่างกัน การโคจรเป็นวงกลมจะปรากฏใน 2 ทิศทางภายใต้มุมการมองที่แตกต่างกัน คือ ทวนเข็มนาฬิกา และตามเข็มนาฬิกา ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง ทรงกลมสีส้ม หมุนรอบทรงกลมสีแดงที่อยู่ตรงกลางภาพ ทรงกลมในภาพด้านซ้ายโคจรทวนเข็มนาฬิกา และทรงกลมในภาพด้านขวาโคจรตามเข็มนาฬิกา

แผนภาพการโคจรรอบทรงกลม
โคจรทวนเข็มนาฬิกา โคจรตามเข็มนาฬิกา