ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/เครื่องดื่ม"

หน้าใหม่: ==เครื่องดื่มประเภทนม== {{Usbktop}} {{Usbk|User Milk}} {{Usbkbottom}} {{รายการกล่องผู้ใช้}} ...
(หน้าใหม่: ==เครื่องดื่มประเภทนม== {{Usbktop}} {{Usbk|User Milk}} {{Usbkbottom}} {{รายการกล่องผู้ใช้}} ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม