หน้าที่เชื่อมโยงไปยังหน้าแก้ความกำกวม

The following pages contain at least one link to a disambiguation page. They may need to link to a more appropriate page instead.
A page is treated as a disambiguation page if it contains the tag __DISAMBIG__ (or an equivalent alias).

ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลเมื่อ 02:31, 23 กุมภาพันธ์ 2563

ด้านล่างแสดงมากสุด 50 ผลลัพธ์ ในพิสัย #1 ถึง #50

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ดาราศาสตร์ (แก้ไข)ดาราศาสตร์เชิงแสง
 2. ดาราศาสตร์ (แก้ไข)สิ่งแวดล้อม
 3. ภูมิศาสตร์ (แก้ไข)สิ่งแวดล้อม
 4. พันทิป.คอม (แก้ไข)พันธุ์ทิพย์
 5. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า (แก้ไข)พันธุ์ทิพย์
 6. เกษตรศาสตร์ (แก้ไข)เกษตรศาสตร์ (แก้ความกำกวม)
 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แก้ไข)ธรรมศาสตร์
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แก้ไข)วังหน้า
 9. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (แก้ไข)ผู้จัดการ
 10. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (แก้ไข)เครื่องกล
 11. พระพุทธเจ้า (แก้ไข)ฎีกา
 12. พระพุทธเจ้า (แก้ไข)อินทรีย์
 13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (แก้ไข)เครื่องกล
 14. ชีววิทยา (แก้ไข)มหัพภาค
 15. ชีววิทยา (แก้ไข)สิ่งแวดล้อม
 16. อานันท์ ปันยารชุน (แก้ไข)พรรคราษฎร
 17. นายกรัฐมนตรี (แก้ไข)สำนักนายกรัฐมนตรี
 18. ปรีดี พนมยงค์ (แก้ไข)กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น
 19. ปรีดี พนมยงค์ (แก้ไข)ถนนปรีดี พนมยงค์
 20. ปรีดี พนมยงค์ (แก้ไข)ทูต
 21. ปรีดี พนมยงค์ (แก้ไข)นายวรการบัญชา
 22. ปรีดี พนมยงค์ (แก้ไข)พระยาพหลพลพยุหเสนา
 23. เสรีไทย (แก้ไข)กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น
 24. เสรีไทย (แก้ไข)ลักเซมเบิร์ก
 25. เสรีไทย (แก้ไข)แคนดี
 26. เศรษฐศาสตร์ (แก้ไข)การกระจายตัว
 27. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ทฤษฎีควอนตัม
 28. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ยิว
 29. ประวัติศาสตร์ (แก้ไข)กรีก
 30. โดราเอมอน (แก้ไข)ศตวรรษที่ 17
 31. โดราเอมอน (แก้ไข)ไข่
 32. เทคโนโลยี (แก้ไข)สิ่งแวดล้อม
 33. เทคโนโลยี (แก้ไข)เครื่องกล
 34. เทคโนโลยี (แก้ไข)โทรศัพท์
 35. 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย (แก้ไข)โบตั๋น
 36. โฮเมอร์ ซิมป์สัน (แก้ไข)ลิซา
 37. รายชื่อบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ไทย (แก้ไข)โบตั๋น
 38. สหรัฐ (แก้ไข)บรอดเวย์
 39. สหรัฐ (แก้ไข)ลักเซมเบิร์ก
 40. สหรัฐ (แก้ไข)สัจนิยม
 41. สหรัฐ (แก้ไข)หมู่เกาะเวอร์จิน
 42. สหรัฐ (แก้ไข)อเมริกันอินเดียน
 43. สหรัฐ (แก้ไข)ฮาร์ดแวร์
 44. สหรัฐ (แก้ไข)โทรศัพท์
 45. จิตร ภูมิศักดิ์ (แก้ไข)พระตะบอง
 46. ศาสนาพุทธรูป
 47. ประเทศไทยขนมจีน
 48. ประเทศไทยจินดามณี
 49. ประเทศไทยล้านนา
 50. ประเทศไทยเข้าพรรษา

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)