เซ็นทรัล (อังกฤษ: central) เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง อยู่ตรงกลาง

หรือคุณอาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้