กลาง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กลาง เป็นคำคุณศัพท์ มักจะหมายถึงการอยู่ในศูนย์ กลางนอกจากนี้ยังอาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข