ฮาร์ดแวร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ฮาร์ดแวร์ (อังกฤษ: hardware) อาจหมายถึง

สิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพ
และอุปกรณ์เครื่องหนัก หลากหลายประเภท ที่ใช้เทคโนโลยี
วงการบันเทิง