ทูต มีความหมายว่า ตัวแทน, ผู้รับเจรจาแทน อาจหมายถึง