นางฟ้า คือนางในเทพนิยายที่เชื่อว่าอยู่บนสวรรค์ อาจหมายถึง