อินทรีย์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
สำหรับอินทรี ดู อินทรี (แก้ความกำกวม)

อินทรีย์ อาจหมายถึง

สำหรับในทางวิทยาศาสตร์ อินทรีย์ (อังกฤษ: organic) มีความหมายว่ามาจากสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติ ได้แก่