คณะกรรมการราษฎร

คณะกรรมการราษฎร (Council of People's Commissars) อาจหมายถึง: