การปรับตัว

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

การปรับตัว (อังกฤษ: adaptation) อาจหมายถึง