เปิดเมนูหลัก

พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย)

พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ. 8) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-นครปฐม (ธรรมยุต) อดีตเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต)และเจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม (เขาพุรางบน) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รูปปัจจุบัน

พระเทพเมธาภรณ์
(ประสงค์ วราสโย)
พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ.๘).jpg
เกิด 10 มิถุนายน 2487
วัด วัดสิริกาญจนาราม
ท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 8 ประโยค
ศน.บ. , M.A.
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
เจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม
เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุติ)

ประวัติแก้ไข

พระเทพเมธาภรณ์ มีนามเดิมว่า ประสงค์ บุญทศ เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2487 ณ บ้านหนองบก ตำบลหนองหิน อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ในอดีต) บรรพชาเมื่อ วันที่ 17 มิถุนาย 2500 อายุ 14 ปีที่วัดหนองไคร้ ตำบลหนองหิน อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลฯ (ในอดีต) พระครูปลัดบุญสิงห์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์เพ็ง เป็นอาจารย์ อุปสมบทเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2509 อายุ 22 ปี ที่วัดเครือวัลย์วรวิหาร ตำบลวัดอรุณ อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี (ในอดีต) พระราชธรรมโสภณ (เผื่อน สุมโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพัทธญานประสาธน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสุบิน เขมิโย (ป.ธ. 9) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะแก้ไข

ลำดับงานการปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2525 เป็นเจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
  • พ.ศ. 2527 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต)
  • พ.ศ. 2533 เป็นพระอุปัชฌาย์
  • พ.ศ. 2550 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ธรรมยุต)

สมณศักดิ์แก้ไข

  • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระญาณดิลก[1]
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสารสุธี ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 101, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 9
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 118, ตอนที่ 24 ข, 7 ธันวาคม 2544, หน้า 27
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 131, ตอนที่ 20 ข, 26 กันยายน 2557, หน้า 1