พระราชพิธีราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร (เวลาและสถานที่)

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือรายละเอียดวันที่ และสถานที่ที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตรีย์ และสมเด็จพระราชินีอัครมเหสี แห่งอังกฤษ สกอตแลนด์ รวมทั้งสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1609 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้จะจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์เสมอ เว้นแต่กรณีนอกเหนือจากนั้นจะหมายเหตุไว้

กษัตริย์แห่งอังกฤษ (พ.ศ. 1609-พ.ศ. 2146)แก้ไข

พระปรมาภิไธย คู่สมรส (ถ้าเข้าร่วมพระราชพิธีด้วย) วันที่ที่จัดพระราชพิธี
สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 [1] 25 ธันวาคม พ.ศ. 1609
[2] สมเด็จพระราชินีมาทิลดา แห่งฟลานเดอร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 1611
สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 2 [3] 26 กันยายน พ.ศ. 1630
สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 1 [4] 5 สิงหาคม พ.ศ. 1643
[2] สมเด็จพระราชินีมาทิลดา แห่งสกอตแลนด์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 1643
[2] สมเด็จพระราชินีอเดลิเซีย แห่งลูแวง 30 มกราคม พ.ศ. 1664
สมเด็จพระเจ้าสตีเฟน [1] 26 ธันวาคม พ.ศ. 1678
[2] สมเด็จพระราชินีมาทิลดา แห่งบูโลญ 22 มีนาคม พ.ศ. 1679
พระเจ้าเฮนรีที่ 2 สมเด็จพระราชินีอาลีเยนอร์แห่งอากีแตน 19 ธันวาคม พ.ศ. 1697
สมเด็จพระราชินีอาลีเยนอร์แห่งอากีแตน สมเด็จพระราชินีอาลีเยนอร์แห่งอากีแตน 20 เมษายน พ.ศ. 1701 (ที่ โบสถ์วอเซสเตอร์)
สมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 1 [4] 2 กันยายน พ.ศ. 1732
สมเด็จพระเจ้าจอห์น [4] 27 พฤษภาคม พ.ศ. 1742
[2] สมเด็จพระราชินีอิซาเบลลา แห่งอองกูแลม 8 ตุลาคม พ.ศ. 1743
สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 3 [4] 28 ตุลาคม พ.ศ. 1759 (ที่ โบสถ์กลอเซสเตอร์)
[4] 17 พฤษภาคม พ.ศ. 1763
[2] สมเด็จพระราชินีเอลีเนอร์ แห่งโพรวองซ์ 20 มกราคม พ.ศ. 1779
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 สมเด็จพระราชินีเอลีเนอร์ แห่งคาสตีล 19 สิงหาคม พ.ศ. 1817
[2] สมเด็จพระราชินีมาเกอร์ริต แห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 1842
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 สมเด็จพระราชินีอิซาเบลลา แห่งฝรั่งเศส 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1851
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 [4] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1870
[2] สมเด็จพระราชินีฟิลิปปา แห่งเฮโนต์ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1873
สมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 [4] 16 กรกฎาคม พ.ศ. 1920
[2] สมเด็จพระราชินีแอนน์ แห่งโบฮีเมีย 22 มกราคม พ.ศ. 1926
[2] สมเด็จพระราชินีอิสซาเบลลา แห่งวาลัวร์ส 8 มกราคม พ.ศ. 1940
สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 4 [4] 13 ตุลาคม พ.ศ. 1942
[2] สมเด็จพระราชินีโจน แห่งนาวาร์ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1946
สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 5 [4] 9 เมษายน พ.ศ. 1956
[2] สมเด็จพระราชินีแคทเธอรีน แห่งฝรั่งเศส 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1964
สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 6 [4] 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 1972
[4] 16 ธันวาคม พ.ศ. 1974
(ในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ที่ตรอกนอตเตรอดัม)
[2] สมเด็จพระราชินีมาร์กาเร็ต แห่งอองจู 30 พฤษภาคม พ.ศ. 1988
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 28 มิถุนายน พ.ศ. 2004
[2] สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ วูดวิลล์ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2008
สมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 สมเด็จพระราชินีแอนน์ เนวิลล์ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2026
สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 7 [4] 30 ตุลาคม พ.ศ. 2028
[2] สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ แห่งยอร์ค 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2030
สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 สมเด็จพระราชินีแคทเธอรีน แห่งอรากอน 24 มิถุนายน พ.ศ. 2052
[2] สมเด็จพระราชินีแอนน์ โบลีน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2076
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 [3] 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2090
สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 [4] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2096
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 [3] 15 มกราคม พ.ศ. 2102

กษัตริย์แห่งสกอตแลนด์แก้ไข

พระปรมาภิไธย คู่สมรส (ถ้าได้เข้าร่วมพระราชพิธีด้วย) วันที่ สถานที่
สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 4 [4] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2031 Scone, Perthshire
สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 4 [4] 21 กันยายน พ.ศ. 2056 Chapel Royal, Stirling Castle
[2] สมเด็จพระราชินีแมรี่ แห่งกิวส์ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2083 Holyrood Abbey
สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 [4] 9 กันยายน พ.ศ. 2086 Chapel Royal, Stirling Castle
สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 6 [4] 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2110 Church of the Holy Rude, Stirling
[2] สมเด็จพระราชินีแอนน์ แห่งเดนมาร์ก 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2133 Holyrood Abbey

กษัตริย์แห่งอังกฤษและสกอตแลนด์ (พ.ศ. 2146-พ.ศ. 2250)แก้ไข

พระปรมาภิไธย คู่สมรส (ถ้าได้เข้าร่วมพระราชพิธีด้วย) วันที่
สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 1 และที่ 6 สมเด็จพระราชินีแอนน์ แห่งเดนมาร์ก 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2146
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 [5] 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2169
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 [4] 23 เมษายน พ.ศ. 2204
สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 2 และที่ 7 สมเด็จพระราชินีแมรี แห่งโมเดนา 23 เมษายน พ.ศ. 2228
สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 2 สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 3[6] 11 เมษายน พ.ศ. 2232
สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ [7] 23 เมษายน พ.ศ. 2245

กษัตริย์แห่งบริเตนใหญ่ (พ.ศ. 2250-พ.ศ. 2344) และแห่งสหราชอาณาจักร (พ.ศ. 2344-ปัจจุบัน)แก้ไข

พระปรมาภิไธย คู่สมรส (ถ้าได้เข้าร่วมพระราชพิธีด้วย) วันที่
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 1 [8] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2257
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 สมเด็จพระราชินีคาโรลีน แห่งแอนสแพค 11 ตุลาคม พ.ศ. 2270
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 สมเด็จพระราชินีชาร์ลอต แห่งเม็กเคล็นเบิร์ก-สเตรอลิทซ์ 22 กันยายน พ.ศ. 2304
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4 [9] 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2364
สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 สมเด็จพระราชินีอเดเลด แห่งแซกซ์-เมนิงเก็น 8 กันยายน พ.ศ. 2374
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย [4][7] 28 มิถุนายน พ.ศ. 2381
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา แห่งเดนมาร์ก 9 สิงหาคม พ.ศ. 2445
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 สมเด็จพระราชินีแมรี แห่งเท็ค 22 มิถุนายน พ.ศ. 2454
12 ธันวาคม พ.ศ. 2454
ในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งอินเดียที่กรุงเดลี
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2480[10]
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 [7] 2 มิถุนายน พ.ศ. 2496

เชิงอรรถแก้ไข

  1. 1.0 1.1 เสกสมรสแล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมพระราชพิธี
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 พระราชพิธีราชินยาภิเษก (พระราชพิธีสถาปนาให้เป็นพระราชินี) ซึ่งจัดแยกจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  3. 3.0 3.1 3.2 ไม่ทรงเสกสมรส
  4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 ยังไม่ได้ทรงเสกสมรสเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  5. Spouse สมเด็จพระราชินีเฮนเรียตตา มาเรีย แห่งฝรั่งเศส, ในฐานะที่ทรงเป็นคาทอลิค ไม่ทรงสนพระทัยที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นของนิกายแองกลิกัน
  6. ทรงเข้าร่วมพระราชพิธีอย่างกษัตริย์เคียงคู่กับพระมเหสี ไม่ใช่ในฐานะพระราชสวามี
  7. 7.0 7.1 7.2 พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถของอังกฤษ ไม่มีพระราชพิธีราชาภิเษกแยกต่างหาก
  8. ทรงหย่าขาดจากพระชายาของพระองค์ โซเฟีย โดโรธ แห่งเซลล์ในปี พ.ศ. 2237
  9. สมเด็จพระราชินีคาโรลีน แห่งบรุนสวิค ถูกฝูงชนขัดขวางไม่ให้เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธี
  10. เดิมเป็นหมายกำหนดการสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข