พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1547 จนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระองค์ทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ขณะมีพระชนมพรรษา 9 พรรษา[1] ทรงเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ และเจน ซีมัวร์ พระราชินีแห่งอังกฤษ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่พระราชสมภพในนิกายโปรเตสแตนต์ ราชอาณาจักรถูกปกครองโดยสภาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตลอดรัชกาลเนื่องจากว่าพระองค์ยังทรงพระเยาว์ สภาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นนำโดยเอ็ดเวิร์ด ซีมัวร์ ดยุคที่ 1 แห่งซัมเมอร์เซ็ต ผู้เป็นพระปิตุลา ระหว่างปี ค.ศ. 1547 ถึงปี ค.ศ. 1549 ต่อมานำโดยจอห์น ดัดลีย์ ดยุกแห่งนอร์ธัมเบอร์แลนด์ที่ 1 เมื่อปี ค.ศ. 1551

เอ็ดเวิร์ดที่ 6
Formal portrait in the Elizabethan style of Edward in his early teens. He has a long pointed face with fine features, dark eyes and a small full mouth.
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษเเละไอร์แลนด์
ครองราชย์28 มกราคม 1547 – 6 กรกฎาคม 1553
(6 ปี 159 วัน)
ราชาภิเษก20 กุมภาพันธ์ 1547
ก่อนหน้าพระเจ้าเฮนรีที่ 8
ถัดไปเลดีเจน เกรย์ (พิพาท) หรือ แมรีที่ 1
ผู้สำเร็จราชการ
พระราชสมภพ12 ตุลาคม ค.ศ. 1537(1537-10-12)
พระราชวังแฮมป์ตันคอร์ต อังกฤษ
สวรรคต6 กรกฎาคม ค.ศ. 1553(1553-07-06) (15 ปี)
วังพลาเซ็นเทีย อังกฤษ
ฝังพระบรมศพ8 สิงหาคม 1553
อัครวิหารเวสต์มินสเตอร์
ราชวงศ์ทิวดอร์
พระราชบิดาพระเจ้าเฮนรีที่ 8
พระราชมารดาเจน ซีมอร์
ศาสนาคริสตจักรแห่งอังกฤษ
ลายพระอภิไธย

รัชกาลพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ระส่ำระสายจนกระทั่งเกิดการก่อกบฏและก่อจลาจลขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1549 การทำสงครามกับสกอตแลนด์ที่สิ้นเปลืองประสบความสำเร็จในช่วงแรก สงครามยุติลงด้วยการถอนกองกำลังทหารออกจากสกอตแลนด์เช่นเดียวกับที่ถอนออกจากเมือง Boulogne-sur-Mer เพื่อแลกกับสันติภาพ การเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรแห่งอังกฤษเป็นนิกายโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นภายใต้รัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 พระองค์ทรงสนพระทัยในพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาอย่างมาก ถึงแม้ว่าพระเจ้าเฮนรีที่ 8 พระราชบิดาทรงตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรและโรม พระองค์ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้มีการรวมตัวของโรมันคาทอลิกหรือพิธีกรรม นิกายโปรแตสแตนท์ได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 เป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษกับการปฏิรูปซึ่งรวมถึงการยกเลิกพระที่ประพฤติพรหมจรรย์และพิธีสวดมนต์ประสานเสียง (แมส) และบทกำหนดการให้บริการภาคบังคับในอังกฤษ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1553 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงพระประชวรขณะมีพระชนมพรรษา 15 พรรษา เมื่อพระอาการประชวรได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าอยู่ในระยะสุดท้าย พระองค์ทรงมีพระราชหัตเลขาเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ ทรงพยายามไม่ให้ประเทศกลับไปสู่นิกายโรมันคาทอลิกอีก พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงแต่งตั้งเลดี้เจน เกรย์เป็นองค์รัชทายาทและไม่แต่งตั้งพระเชษฐภคินี เลดี้แมรี่และเลดี้เอลิซาเบธ การตัดสินพระทัยในเรื่องนี้เกิดความขัดแย้งหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคต เลดี้เจน เกรย์ทรงถูกขับไล่โดยสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษหลังจากที่เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษได้เพียง 9 วัน ในระหว่างรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษนั้น พระองค์ทรงยกเลิกการปฏิรูปนิกายโปรแตสแตนท์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 ซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานของการชำระศาสนาในรัชกาลสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1559

อ้างอิง

แก้
  1. Henry VIII had replaced the style "Lord of Ireland" with "King of Ireland" in 1541; Edward also maintained the English claim to the French throne but did not rule France. See Scarisbrick 1971, pp. 548–49, and Lydon 1998, p. 119.
ก่อนหน้า พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ ถัดไป
พระเจ้าเฮนรีที่ 8    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
(ราชวงศ์ทิวดอร์)

(28 มกราคม ค.ศ. 15476 กรกฎาคม ค.ศ. 1553)
  เลดีเจน เกรย์ หรือ พระนางแมรี่ที่ 1
พระเจ้าเฮนรีที่ 8    
พระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์
(ราชวงศ์ทิวดอร์)

(ค.ศ. 1547–1553)
  เลดีเจน เกรย์ หรือ พระนางแมรี่ที่ 1