ประวัติศาสตร์หมู่เกาะอังกฤษ

ประวัติศาสตร์หมู่เกาะอังกฤษ

แบ่งตามลำดับเหตุการณ์

แบ่งตามประเทศ

แบ่งตามหัวเรื่อง

ประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ: History of the British Isles) เป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับความขัดแย้งและความเป็นพันธมิตรระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ ของบริเตนใหญ่, ไอร์แลนด์ และเกาะต่างๆ ที่รวมเป็นเกาะอังกฤษที่รวมทั้งฝรั่งเศส, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก และ สแกนดิเนเวีย

ในปัจจุบันเกาะอังกฤษประกอบด้วยรัฐอิสระสองรัฐ: สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังมีรัฐที่ขึ้นกับสหราชอาณาจักร: เกิร์นซีย์, เจอร์ซีย์ และ ไอล์ออฟแมน. สหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็นสี่ส่วน: อังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ, สกอตแลนด์, และ เวลส์ แต่ละชาติต่างก็มีประวัติศาสตร์ที่เป็นของตนเองและทุกชาติยกเว้นไอร์แลนด์เหนือต่างก็เคยเป็นรัฐอิสระมาก่อนครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

พระมหากษัตริย์แห่งหมู่เกาะอังกฤษ เป็นประมุขของทุกประเทศในหมู่เกาะอังกฤษตั้งแต่การรวมราชบัลลังก์อังกฤษและสกอตแลนด์ในปี ค.ศ. 1603 จนกระทั่งเมื่อออกพระราชบัญญัติก่อตั้งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ค.ศ. 1949 ตั้งแต่สาธารณรัฐไอร์แลนด์แยกตัวจากอังกฤษนักประวัติศาสตร์มักจะเลี่ยงการใช้คำว่า “หมู่เกาะอังกฤษ” เพราะความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัยในดินแดนทางภูมิศาสตร์ที่กล่าว

ยุค

แก้

ลำดับเหตุการณ์

แก้
ค.ศ. รัฐ/ชน เหตุการณ์
8000 กคศ ชนก่อนประวัติศาสตร์ (เกรตบริเตนก่อนประวัติศาสตร์, ไอร์แลนด์ก่อนประวัติศาสตร์)  
600 กคศ เคลท์  
กอล ไบรทอน พิคท์ เกล  
51 กคศ Gallia Lugdunensis (จังหวัดโรมัน)        
ค.ศ. 43 บริทานเนีย (จังหวัดโรมัน) ชัยชนะของโรมันต่ออังกฤษ
410 ไบรทอน แองโกล-แซ็กซอน เฮ็น ออกเลดด์  
638   ราชอาณาจักรสตัธไคลด์ การรุกรานของไวกิง
843      
845 ราชอาณาจักรบริตานี    
878 เดนลอว์  
911 อาณาจักรนอร์ม็องดี  
927 ราชอาณาจักรอังกฤษ   ยุทธการทารา
ยุทธการโคลนทาร์ฟ
1054 ราชอาณาจักรอัลบา ชัยชนะของชาวนอร์มันต่ออังกฤษ
1079 ราชอาณาจักรแมนน์และหมู่    
1098 คุมรี   ราชอาณาจักรนอร์เวย์   การรุกรานของนอร์เวย์ต่อไอร์แลนด์
1171 Lordship of Ireland    
1204     มหากฎบัตร
สนธิสัญญายอร์ค
1266    
1282   สงครามอิสรภาพสกอตแลนด์
1333 อาณาจักรเกิร์นซีย์ อาณาจักรเจอร์ซี ไอล์ออฟแมนน์    
1469 ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ Poynings' Law
1541   การปฏิรูปสกอตแลนด์
ชัยชนะของทิวดอร์ในไอร์แลนด์
การรวมราชบัลลังก์
1607 ราชอาณาจักรไอร์แลนด์ การหนีของขุนนาง
การยึดครองไอร์แลนด์
สงครามสามอาณาจักร
1641   เสรีรัฐไอร์แลนด์  
1649 เครือจักรภพแห่งอังกฤษ ชัยชนะของครอมเวลล์ต่อไอร์แลนด์
1653 เครือจักรภพแห่งอังกฤษ, สกอตแลนด์ และ ไอร์แลนด์  
1660 ราชอาณาจักรอังกฤษ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ ราชอาณาจักรไอร์แลนด์ กฎหมายอาญา
การปฏิวัติ ค.ศ. 1688
ยุทธการบอยน์
1707 ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707
ยุทธการคัลโลเด็น
การปฏิวัติไอร์แลนด์ ค.ศ. 1798
1801 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์   พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1800
การปลดแอกโรมันคาทอลิก
ภาวะการขาดแคลนอาหารในไอร์แลนด์
1919 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สงครามอิสรภาพไอร์แลนด์
การแบ่งแยกไอร์แลนด์
1921/2 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์เหนือ เสรีรัฐไอร์แลนด์  
1937 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สภาวะฉุกเฉินในไอร์แลนด์
ยุทธการบริเตน
The Troubles
เคลติคไทเกอร์
1999 เวลส์   สกอตแลนด์ ข้อตกลงวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ


ประวัติศาสตร์

แก้

อาณาจักร

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้