สมัยทิวดอร์

สมัยทิวดอร์ (อังกฤษ: Tudor period) มักจะกล่าวถึงช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1485 ถึงปี ค.ศ. 1603 โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับราชวงศ์ทิวดอร์ปกครองอังกฤษ โดยมีพระเจ้าเฮนรีที่ 7เป็นปฐมกษัตริย์ สมัยทิวดอร์เรียกอย่างกว้างๆ ที่รวมรัชสมัยของพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แต่รัชสมัยของพระราชินีนาถเอลิซาเบธก็ถือว่าอีกสมัยหนึ่งต่างหากที่เป็นสมัยเอลิซาเบธ

สมัยทิวดอร์
ค.ศ. 1485 ถึงปี ค.ศ. 1603
ก่อนหน้า ไม่มี
ตามด้วย สมัยเอลิซาเบธ
กษัตริย์ กษัตริย์ราชวงศ์ทิวดอร์
ประวัติศาสตร์ - ยุคสมัย - กษัตริย์
ยุคสมัยในประวัติศาสตร์อังกฤษ
สมัยทิวดอร์(ค.ศ. 1485–1603)
สมัยเอลิซาเบธElizabeth I (Armada Portrait).jpg (ค.ศ. 1558–1603)
สมัยสจวตJames I of England by Daniel Mytens.jpg (ค.ศ. 1603–1714)
สมัยจาโคเบียนJames I of England by Daniel Mytens.jpg (ค.ศ. 1603 – 1625)
สมัยคาโรไลน์After Anthony van Dyck - King Charles I - Wallace Collection.jpg (ค.ศ. 1625—1642)
สมัยจอร์เจียนThe.circus.bath.arp.jpg (ค.ศ. 1714–1830)
สมัยรีเจ็นซีGeorge IV bust1.jpg (ค.ศ. 1811–1820)
สมัยวิกตอเรียQueen Victoria 1887.jpg (ค.ศ. 1837—1901)
สมัยเอ็ดเวิร์ดEdward vii england.jpg (ค.ศ. 1901–1910)

การปฏิวัติทางสังคมและทางเศรษฐกิจแก้ไข

 
ตราประจำราชวงศ์

หลังจากกาฬโรคระบาดในยุโรปและความเสื่อมโทรมทางด้านการเกษตรกรรมของปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 การขยายตัวของประชาชนก็เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของการส่งออกของผลิตภัณฑ์ขนแกะไปยังยุโรปทำให้เพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1496 พระเจ้าเฮนรีที่ 7 ทรงประสบความสำเร็จในการตกลงในสนธิสัญญาอินเตอร์เคอร์ซัสแม็กนัส (Intercursus Magnus) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาทางการค้ากับประเทศในยุโรปที่อังกฤษเป็นฝ่ายได้เปรียบ[1]

ค่าจ้างแรงงานที่สูงและที่ดินที่มีมากมายในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 ก็มาแทนที่ด้วยค่าจ้างแรงงานที่ถูกลงและความขาดแคลนที่ดิน ภาวะเงินเฟ้อซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากทองที่หลั่งไหลเข้ามาจากอเมริกาและการขยายตัวของจำนวนประชากรเป็นบ่อเกิดของความไม่สงบในสังคมซึ่งมาจากช่องว่างระหว่างผู้มีฐานะดีและคนยากจนที่ขยายตัวมากขึ้น[2] สมัยนี้เป็นสมัยของการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบทที่มีเจ้านายเป็นขุนนางที่เริ่มจะลดจำนวนน้อยลงตามลำดับ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "United Kingdom."Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD.[Accessed May 1, 2008].
  2. "United Kingdom."Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD.[Accessed May 1, 2008].


ดูเพิ่มแก้ไข