บดี จุณณานนท์ (30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 —) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่ครองตำแหน่งอยู่นานที่สุด[2] และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บดี จุณณานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 – 27 กันยายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้าสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ถัดไปชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2536
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ก่อนหน้านาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ
ถัดไปวิษณุ เครืองาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 (88 ปี)[1]
คู่สมรสร.ท.หญิง รุจิราภรณ์ จุณณานนท์
ลายมือชื่อ

ประวัติ

แก้

บดี จุณณานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับ คุณหญิงพร้อมเพรา อรรถการีย์นิพนธ์ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ร.ท.(หญิง) รุจิราภรณ์ จุณณานนท์ (ธิดาคนโตของ พลโทอัมพร จินตกานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม และ คุณหญิงรุจี จินตกานนท์) มีบุตรธิดา รวม 3 คน

การศึกษา

แก้

นายบดี จุณณานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 14) ซึ่งนายบดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในปี พ.ศ. 2529[3]ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Wayne State University

นอกจากนี้นายบดี จุณณานนท์ ยังได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อีกด้วย

การทำงาน

แก้

นายบดี จุณณานนท์ เริ่มรับราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จนได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2535 และครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 นอกจากนั้น ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

นายบดี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[4] และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2539[5]

ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เขามีชื่อปรากฏตามหนังสือพิมพ์อีกครั้ง เนื่องจาก เขาเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท รถตู้ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งปรากฏว่าผลประกอบการเป็นที่ขาดทุนมาโดยตลอด เลยมีการคาดว่าบริษัทประกันภัยที่ เขาเป็นประธานกรรมการบริหาร จะไม่มีเงินจ่ายให้บุคคลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 29 ธันวาคม 2531 มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-10-12.
 2. "ตำนาน "ขุนคลัง" เมืองไทย ขออย่าง "ดร.ป๋วย" อีกสักครั้ง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-20. สืบค้นเมื่อ 2011-04-22.
 3. "นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2529". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-18. สืบค้นเมื่อ 2010-07-31.
 4. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 6. เปิดตัว บ.ประกันภัยรถตู้มรณะ 25 ศพ! เครือนักการเมือง-ธุรกิจดังยุบยั่บ?
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๗๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๙๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓๕, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐
ก่อนหน้า บดี จุณณานนท์ ถัดไป
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.51)
(28 พฤษภาคม - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539)
  อำนวย วีรวรรณ