ดร. นลินี ทวีสิน (สกุลเดิม มิสรา, 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 — ) ผู้แทนการค้าไทย และ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

นลินี ทวีสิน
ผู้แทนการค้าไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
12 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 277 วัน)
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555
(0 ปี 141 วัน)
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม พ.ศ. 2555 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
(0 ปี 284 วัน)
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้าวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ถัดไปนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
สมาชิกวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
19 เมษายน พ.ศ. 2549 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
(0 ปี 153 วัน)
เขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 17 กันยายน พ.ศ. 2562
(0 ปี 296 วัน)
ก่อนหน้าสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ถัดไปธานินทร์ สุภาแสน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (64 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพลังประชาชน (2550 - 2551)
เพื่อไทย (2551 - 2561,2566 - ปัจจุบัน)
เพื่อธรรม (2561 - 2562)
คู่สมรสปิตินันท์ ทวีสิน (หย่า)[1][2]

ประวัติ

แก้

ดร.นลินี ทวีสิน ชื่อเล่น จอย[3] เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของเดโอปราภาเดอร์ มิสรา กับสัมพันธ์ สุทธิภาค[1] [4] ซึ่งสกุลมิสราเป็นตระกูลนักธุรกิจเชื้อสายอินเดีย[5] ดร. นลินีได้สมรสกับปิตินันท์ ทวีสิน แต่สถานะทางกฎหมายของเธอคือหย่า[1] แต่เธอก็ยังใช้นามสกุล ทวีสิน ของอดีตสามีตามเดิม[2] โดยเธอใช้ชื่อและนามสกุลที่พ้องกับชื่อพี่สาวของเศรษฐา ทวีสิน ทั้ง ๆ ที่เธอมิได้มีความเกี่ยวดองกันแต่อย่างใด[6]

การศึกษา

แก้

ดร. นลินี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเมาต์เฮอร์มอน เมืองดาร์จีลิง ประเทศอินเดีย[7] และในระดับอุดมศึกษาจากสหรัฐทั้งหมด ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์แมรี รัฐแมริแลนด์ (St. Mary’s College of Maryland), ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, ระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรีเจนต์ (Regent University) รัฐเวอร์จิเนีย, และ Edward S. Mason Fellow มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นอกจากนั้นยังผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน และหลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 4 (พปป.4) ของสถาบันพระปกเกล้า

การทำงาน

แก้

ดร.นลินี ทวีสิน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เช่น ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และประธานคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 แต่ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากการรัฐประหาร 19 กันยายน ต่อจากนั้นจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์)

จากนั้นในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 125[8] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 99[9]

ใน พ.ศ. 2561 ดร. นลินีได้ลาออกจากสมาชิกพรรค เพื่อไทย และย้ายมาสังกัด พรรคเพื่อธรรม พร้อมกับรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคกระทั่งนาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ดร. นลินีจึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อมาก่อนที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้า พรรคเพื่อธรรม ในเวลาต่อมา [10] กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เธอได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค[11]

ดร.นลินี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554[12] กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[13] กำกับดูแลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)[14] ต่อมาถูกปรับออกจากตำแหน่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทยเป็นสมัยที่ 2 แทนนายวรวีร์ มะกูดี ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยเศรษฐา ทวีสิน ได้แต่งตั้งให้ ดร. นลินีเป็นผู้แทนการค้าไทยเป็นสมัยที่ 3[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 "8 เรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับ"นลินี" เรียกเธอว่า เจ้าแม่ซัคเซส ขอโทษทาวน์เฮ้าส์ราคาแค่4แสน" (Press release). มติชน. 15 มีนาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "นลินี ทวีสิน VS นลินี (มิสรา) ทวีสิน" (Press release). แนวหน้า. 27 เมษายน พ.ศ. 2555. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 3. อึ้ง!“นลินี ทวีสิน” ใช้คอนโดฯตัวเอง-บ้านร้างตั้ง บ.ส่งออก-โอนหุ้นให้น้องชาย 42.6 ล้าน
 4. ดอกเตอร์ นลินี ทวีสิน - ข่าวไทยรัฐ
 5. ""นลินี ทวีสิน" ชื่อนี้มีแต้มต่อ "อยู่ครบ 4 ปี สตรีทุกสีเท่าเทียม"" (Press release). ประชาชาติธุรกิจ. 7 มีนาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. "'เป้าโผล่'ประเดิมเลย" (Press release). thairath. 20 มกราคม 2555. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. "ความรู้สึกของคนไทยที่เคยไปอินเดีย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-17. สืบค้นเมื่อ 2012-01-31.
 8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม (จำนวน ๑๐ ราย ๑. พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์ ฯลฯ)
 12. "แจก'63เก้าอี้'ข้าราชการการเมือง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-05. สืบค้นเมื่อ 2011-09-15.
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
 14. ""ปู"แบ่งงานรองนายกฯ-รมต.สำนักนายกฯ "นิวัฒน์ธำรง"ได้คุมสื่อรัฐ "นลินี"เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-08. สืบค้นเมื่อ 2012-01-24.
 15. "เศรษฐา ตั้ง นลินี ทวีสิน นั่งที่ปรึกษานายกฯ-ผู้แทนการค้าไทย". ประชาชาติธุรกิจ. 13 กันยายน 2023. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2023.
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๓๘, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๖๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕