พรรคเพื่อธรรม เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 มีนายสุรสิทธิ์ ฉิมพาลี เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีนายวัลลภ สุปริยศิลป์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน และอดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นหัวหน้าพรรค[3] โดยพรรคเพื่อธรรม ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนว่าเป็นพรรคการเมืองที่ถูกเตรียมไว้เพื่อรองรับการยุบพรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อธรรม
หัวหน้าธานินทร์ สุภาแสน (รักษาการ)
รองหัวหน้าธานินทร์ สุภาแสน
พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี
พูนชัย จิรากร
เลขาธิการปณชัย แดงอร่าม
รองเลขาธิการศิริเวช เมืองศรี
เหรัญญิกไพบูลย์ โตวิริยะเวช
นายทะเบียนสมาชิกพลอากาศโท อาทิตย์ ปัตตะวงค์
โฆษกเอกพันธุ์ คำปัญโญ
กรรมการบริหาร
 • พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
 • พงศกร สิทธิขันแก้ว
คำขวัญยึดมั่นประชาธิปไตย สร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชน
ก่อตั้ง23 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ถูกยุบ16 มกราคม พ.ศ. 2563[1]
แยกจากพรรคเพื่อไทย
ที่ทำการ1376/1 อาคารราชวัตร ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สี  น้ำเงิน
เว็บไซต์
http://www.pht.or.th (ปัจจุบันใช้การไม่ได้แล้ว)
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง
ตราสัญลักษณ์พรรคเพื่อธรรม (23 สิงหาคม 2553 - 4 พฤศจิกายน 2561)

ประวัติ แก้

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ทางพรรคเพื่อธรรมได้จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 7 คนที่ห้อง รอยัลออร์คิด โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ผลปรากฏว่านาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค นาง นลินี ทวีสิน ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคโดยคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 7 คนประกอบไปด้วย

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค
2 นลินี ทวีสิน รองหัวหน้าพรรค
3 พงศกร อรรณนพพร เลขาธิการพรรค
4 ไพบูลย์ โตวิริยะเวช รองเลขาธิการพรรค
5 ธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ เหรัญญิกพรรค
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามาศ ทัดดี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
7 เอราวัณ ทับพลี โฆษกพรรค[4]

กระทั่งวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พรรคเพื่อธรรมได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยในการประชุมครั้งนี้ทางพรรคเพื่อธรรมมีวาระสำคัญในการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. จำนวน 11 คนและการรับรองรายงานการประชุมในการเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 7 คน นอกจากนี้ได้มีเปลี่ยนแปลงตราโลโก้หรือสัญลักษณ์ของพรรคเป็นรูป พ ลายธงชาติไทย

แต่ในเวลาต่อมา นายสมพงษ์ และ นายพงศกร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครวมถึงการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อธรรม[5] โดยมีกระแสข่าวว่านาย สุชาติ ตันเจริญ แกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำของ พรรคพลังประชารัฐ ได้พยายามติดต่อให้ทั้งสองย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่นายสมพงษ์เป็นอดีตหัวหน้า กลุ่ม 16 แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากทั้งคู่[6] ในที่สุดทั้งนายสมพงษ์และนายพงศกรได้ตัดสินใจย้ายกลับไปยังพรรคเพื่อไทย

ทำให้ทางพรรคเพื่อธรรมได้เรียกประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนนายสมพงษ์ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ดร. นลินี ทวีสิน เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรมชุดใหม่ทั้ง 11 คน ประกอบไปด้วย

 • นาง นลินี ทวีสิน หัวหน้าพรรค
 • นาย ธานินทร์ สุภาแสน รองหัวหน้าพรรค
 • นาย พูนชัย จิรากร รองหัวหน้าพรรค
 • นาย ปณชัย แดงอร่าม รองหัวหน้าพรรค
 • นาย สง่า วีระเกียรติสันติ รองหัวหน้าพรรค
 • นาย พันจันทร์ ธนวัฒน์เสถียร เลขาธิการพรรค
 • นาย ศิริเวช เมืองศรี รองเลขาธิการพรรค
 • นาย ธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ เหรัญญิกพรรค
 • ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามาศ ทัดดี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 • นาย เอกพันธุ์ คำปัญโญ โฆษกพรรค
 • นาย ไพบูลย์ โตวิริยะเวช กรรมการบริหารพรรค[7]

ในเวลาต่อมาได้มีกรรมการบริหารพรรคลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทั้งหมด 3 คนได้แก่ นาย ธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ พ้นจากตำแหน่ง เหรัญญิกพรรค นาย สง่า วีระเกียรติสันติ พ้นจากตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามาศ ทัดดี พ้นจากตำแหน่ง นายทะเบียนสมาชิกพรรคจึงทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 8 คนประกอบไปด้วย

 • นาง นลินี ทวีสิน หัวหน้าพรรค
 • นาย ธานินทร์ สุภาแสน รองหัวหน้าพรรค
 • นาย พูนชัย จิรากร รองหัวหน้าพรรค
 • นาย ปณชัย แดงอร่าม รองหัวหน้าพรรค
 • นาย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร เลขาธิการพรรค
 • นาย ศิริเวช เมืองศรี รองเลขาธิการพรรค
 • นาย เอกพันธุ์ คำปัญโญ โฆษกพรรค
 • นาย ไพบูลย์ โตวิริยะเวช กรรมการบริหารพรรค[8]

ต่อมาได้มีกรรมการบริหารพรรคลาออกจากตำแหน่งจำนวน 5 คนได้แก่ นาย พูนชัย จิรากร พ้นจากตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค นาย ธานินทร์ สุภาแสน พ้นจากตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค นาย ปณชัย แดงอร่าม พ้นจากตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค นาย ไพบูลย์ โตวิริยะเวช พ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค และ นาย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการพรรค ทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคเพียง 3 คนซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดทางพรรคเพื่อธรรมจึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 11 คนประกอบด้วย

 • นาง นลินี ทวีสิน หัวหน้าพรรค
 • พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี รองหัวหน้าพรรค
 • นาย ธานินทร์ สุภาแสน รองหัวหน้าพรรค
 • นาย พูนชัย จิรากร รองหัวหน้าพรรค
 • นาย ปณชัย แดงอร่าม เลขาธิการพรรค
 • นาย ศิริเวช เมืองศรี รองเลขาธิการพรรค
 • นาย ไพบูลย์ โตวิริยะเวช เหรัญญิกพรรค
 • พลอากาศโท อาทิตย์ ปัตตะวงค์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 • นาย เอกพันธุ์ คำปัญโญ โฆษกพรรค
 • นาย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร กรรมการบริหารพรรค
 • นาย พงศกร สิทธิขันแก้ว กรรมการบริหารพรรค[9]

ในเวลาต่อมานางนลินีได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อธรรมส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ 10 คนต้องพ้นจากตำแหน่งแต่ยังคงรักษาการในตำแหน่งต่อไปจนกว่าทางพรรคเพื่อธรรมจะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่[10]

กรรมการบริหารพรรค แก้

หัวหน้าพรรค แก้

 1. นายสุรสิทธิ์ ฉิมพาลี (23 สิงหาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2554)
 2. นายวัลลภ สุปริยศิลป์ (16 ตุลาคม 2554 - 16 มีนาคม 2557)
 3. พลตำรวจตรี จรัญ ชิตะปัญญา (27 มีนาคม 2557 - 30 กันยายน 2561)
 4. นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (30 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2561)
 5. ดร.นลินี ทวีสิน (25 พฤศจิกายน 2561 - 17 กันยายน 2562)[11]
 6. นายธานินทร์ สุภาแสน (รักษาการ) (17 กันยายน 2562 - 16 มกราคม 2563)

เลขาธิการพรรค แก้

 1. นายวันชัย จุฬานนท์ (23 สิงหาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2554)
 2. นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาตธัญญกิจ (16 ตุลาคม 2554 - 4 พฤศจิกายน 2556)
 3. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (27 มีนาคม 2557 - 30 กันยายน 2561)
 4. นาย พงศกร อรรณนพพร (30 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2561)
 5. พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร (25 พฤศจิกายน 2561 - 24 เมษายน 2562)[12]
 6. นาย ปณชัย แดงอร่าม (27 เมษายน 2562 - 16 มกราคม 2563)[13]

การเลือกตั้ง แก้

พรรคเพื่อธรรม ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีหมายเลขประจำพรรคคือ หมายเลข 48

ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 มีกระแสข่าวลือว่าพรรคเพื่อธรรมจะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง เนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคได้ลาออก[14] ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 พรรคเพื่อธรรมได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 26 คน และระบบแบ่งเขต 42 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้

ผลการเลือกตั้ง แก้

การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2557 การเลือกตั้งเป็นโมฆะ วัลลภ สุปริยศิลป์
2562
0 / 500
15,365 ไม่ได้รับเลือกตั้ง นลินี ทวีสิน


สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง แก้

พรรคเพื่อธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายหลังจากทางพรรคจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และที่ประชุมมีมติให้เลิกพรรคเพื่อธรรม[15]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพื่อธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อธรรม
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม (จำนวน 8 ราย)
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 6. "'เพื่อธรรม'ช็อก!'สมพงษ์-พงศกร'เผ่น-พ่อมดดำต่อสายดูดเข้าพปชร". naewna.com. 2018-11-24.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 13. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 14. "(คลิปข่าว) แกนนำพรรคเพื่อธรรม ลาออกทิ้งพรรค". คมชัดลึกออนไลน์. 2018-11-24.
 15. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพื่อธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง