ธนิตพล ไชยนันทน์

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ชื่อเล่น : เดี๊ยบ) [1] ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากติดต่อกัน 4 สมัย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2556 เกิดวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2516[2] เป็นบุตรชายคนเล็กของ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นหลานปู่ของนายเทียม ไชยนันทน์ อดีต ส.ส.จังหวัดตาก หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ธนิตพลสมรสกับนางวรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน์ ที่โรงแรมเพนนินซูล่า เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีบุตรสาวด้วยกัน 1 คน

ธนิตพล ไชยนันทน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2516 (46 ปี)
จังหวัดตาก
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส วรกันยา ไชยนันทน์
ศาสนา พุทธ

ประวัติการศึกษาแก้ไข

นายธนิตพล ไชยนันทน์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปะ จาก École Supérieure d'Art de Nancy ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงานแก้ไข

นายธนิตพล ไชยนันทน์ เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 เป็นกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร และเป็นเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ในปี พ.ศ. 2551 (รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ในปี พ.ศ. 2554 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์[3]

ในปี พ.ศ. 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[4] โดยต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สาธิต ปิตุเตชะ)[5]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตากรวม 4 สมัย ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. แขวน "พู่กัน" อำลา "เด็กอาร์ต" จุดพลิกชีวิต "ธนิตพล ไชยนันทน์"
  2. ประวัติ ส.ส.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (จำนวน ๑๙ คน), เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕๑ง หน้า ๕๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
  4. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562.
  5. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๒๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ ราย ๑. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ๒. นายเรวัต อารีรอบ)
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2554