เปิดเมนูหลัก

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ชื่อเล่น : เดี๊ยบ) [1] กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เกิดวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2516[2] เป็นบุตรของ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นหลานของนายเทียม ไชยนันทน์ อดีต ส.ส.จังหวัดตาก หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ชีวิตครอบครัว คู่สมรส นาง วรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน์

ธนิตพล ไชยนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2516 (45 ปี)
จังหวัดตาก
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส วรกันยา ไชยนันทน์
ศาสนา พุทธ

เนื้อหา

ประวัติการศึกษาแก้ไข

นายธนิตพล ไชยนันทน์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี École Supérieure d'Art de Nancy ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงานแก้ไข

นายธนิตพล ไชยนันทน์ เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 เป็นกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร และเป็นเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ในปี พ.ศ. 2551 (รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

ในปี พ.ศ. 2554 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข