เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าตะโดธรรมราชาที่ 3 (พม่า: သတိုးဓမ္မရာဇာ, ออกเสียง: [ðədó dəma̰ jàzà]; หรือรู้จักกันในพระนามว่า มีนจีนอง (မင်းကြီးနှောင်း, [mɪ́ɴdʑí n̥áʊɴ]); ประมาณ 1571 – 1597) ได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าแปรในฐานะเมืองออกของ พระเจ้านันทบุเรง ผู้เป็นพระราชบิดาระหว่าง ค.ศ. 1589 ถึง 1595 ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้า ตะโดธรรมราชาที่ 2 พระเจ้าตะโดธรรมราชาที่ 3 ประกาศพระองค์เป็นเอกราชระหว่าง ค.ศ. 1595 ถึง 1597 ระหว่างที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกทัพมาหมายจะตี กรุงหงสาวดี

พระเจ้าตะโดธรรมราชาที่ 3
သတိုးဓမ္မရာဇာ
พระเจ้าแปร
ครองราชย์26 มีนาคม 1595 – 15 กันยายน 1597
ก่อนหน้าตะโดธรรมราชาที่ 1
ถัดไปYan Naing
อุปราชแห่งเมืองแปร
ครองราชย์25 กุมภาพันธ์ 1589 – 26 มีนาคม 1595
ก่อนหน้าตะโดธรรมราชาที่ 2
ถัดไปตะโดธรรมราชาที่ 4
ราชวงศ์ราชวงศ์ตองอู
พระบิดาพระเจ้านันทบุเรง
พระมารดาหงสาวดีมิบะยา
ประสูติประมาณ ค.ศ. 1571
หงสาวดี
อาณาจักรตองอู
สวรรคต15 กันยายน [ตามปฎิทินเก่า: 5 กันยายน] 1597
แปร
อาณาจักรแปร
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระเจ้าตะโดธรรมราชาที่ 3 ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1571 ในรัชสมัยของ พระเจ้าบุเรงนอง ผู้เป็นพระอัยกาหรือ 2 ปีหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ ค.ศ. 1569 โดยเป็นพระราชโอรสองค์เล็กของพระเจ้านันทบุเรงที่ประสูติแต่พระนางหงสาวดีมิบะยา พระราชธิดาของ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ และ พระนางธัมมเทวีแห่งตองอู ที่พระอัครมเหสีเมื่อพระเจ้าตะโดธรรมราชาที่ 2 แห่งเมืองแปรพระราชอนุชาของพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตใน ค.ศ. 1588 ปีต่อมาคือ ค.ศ. 1589 พระเจ้านันทบุเรงจึงสถาปนาเจ้าเมงจีนองเป็นพระเจ้าแปรขณะพระชนมายุเพียง 18 พรรษา

เมื่อพระเชษฐาร่วมพระมารดาคือพระมหาอุปราชา มังกะยอชวาที่ 1 แห่งตองอู สิ้นพระชนม์ใน สงครามยุทธหัตถี ใน ค.ศ. 1592 พระเจ้านันทบุเรงสถาปนาพระเชษฐาร่วมพระมารดาคือ มังกะยอชวาที่ 2 แห่งอังวะ เป็นที่พระมหาอุปราชาทำให้พระเจ้าตะโดธรรมราชาที่ 3 มิพอพระทัยและเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกรีธาทัพมาหมายจะตีกรุงหงสาวดีพระเจ้าตะโดธรรมราชาที่ 3 จึงประกาศเป็นเอกราชจากหงสาวดี

พระเจ้าตะโดธรรมราชาที่ 3 สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1597 ขณะพระชนมายุเพียง 26 พรรษาเนื่องจากจมน้ำระหว่างการกบฏที่นำโดย Yan Naing หนึ่งในที่ปรึกษาของพระองค์