พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ราชองครักษ์พิเศษ[1]ราชองครักษ์เวร[2] ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย , ตุลาการศาลทหารสูงสุด[3] ผู้บัญชาการทหารเรือ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[4]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว[5]กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[6]

ณะ อารีนิจ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ถัดไป นริส ประทุมสุวรรณ
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ทร.)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 08 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
คู่สมรส ปรานี อารีนิจ
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15)
โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 72
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น ณะ
สังกัด กองทัพเรือไทย
ยศ RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
บังคับบัญชา กองทัพเรือไทย

กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[7] รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตเสนาธิการทหารเรือ, อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

ประวัติแก้ไข

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ หรือที่บรรดาสื่อมวลชนเรียกว่า บิ๊กณะ เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรชายของ พลโท ประเทือง และนางอร่าม อารีนิจ จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15 รุ่นเดียวกับพลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม) และ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 72

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางปรานี อารีนิจ มีบุตร ๑ คน

การรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ[8]
 • พ.ศ. 2554 เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ[9]
 • พ.ศ. 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)[10]
 • พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ[11]
 • พ.ศ. 2558 เสนาธิการทหารเรือ[12]
 • พ.ศ. 2558 ผู้บัญชาการทหารเรือ[13]

ผู้บัญชาการทหารเรือแก้ไข

ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558[14] ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ พลเรือเอก ณะ ซึ่งเป็นเสนาธิการทหารเรือ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือแทนพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ซึ่งในขณะนั้นมี พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นตัวเต็งที่จะได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ แต่ท้ายที่สุด พลเรือเอก ณะ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ส่วนพลเรือเอก ณรงค์พล ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไข

วันที่ 27 ตุลาคม 2558[15] ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเรือเอก ณะ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับพลเรือเอก พัลลภ ตศิมานนท์ เสนาธิการทหารเรือ และพลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2559[16]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/027/7.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๑๕๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 198 ง หน้า 1 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 15. ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม เล่ม 132 ตอน 269 ง พิเศษ หน้า 1 27 ตุลาคม 2558
 16. ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
ก่อนหน้า ณะ อารีนิจ ถัดไป
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์    
ผู้บัญชาการทหารเรือ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันายน พ.ศ. 2560)
  พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ