จังหวัดอุตรดิตถ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดอุตรดิตถ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
(โมฆะ)
 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ71.92%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 170,947 43,079
% 70.29 17.71

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 170,947 70.29%
ประชาธิปัตย์ 43,079 17.71%
อื่น ๆ 29,156 12.00%
ผลรวม 243,182 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
70.29%
ประชาธิปัตย์
  
17.71%
อื่น ๆ
  
12.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดลำพูน
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 4,998 2.06
กิจสังคม (2) 469 0.19
พัฒนาชาติไทย (3) 659 0.27
ประชาธิปัตย์ (4) 43,079 17.71
ประชาชนไทย (5) 409 0.17
คนขอปลดหนี้ (6) 1,449 0.60
ธรรมชาติไทย (7) 260 0.11
แผ่นดินไทย (8) 812 0.33
ไทยรักไทย (9) 170,947 70.29
ความหวังใหม่ (10) 1,036 0.43
มหาชน (11) 12,330 5.07
ประชากรไทย (12) 280 0.12
ไทยช่วยไทย (13) 398 0.16
แรงงาน (14) 1,386 0.57
ชาติประชาธิปไตย (15) 544 0.22
กสิกรไทย (16) 202 0.08
ทางเลือกที่สาม (17) 95 0.04
รักษ์ถิ่นไทย (18) 232 0.10
พลังเกษตรกร (19) 3,342 1.37
พลังประชาชน (20) 255 0.10
บัตรดี 243,182 95.62
บัตรเสีย 8,566 3.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,569 1.01
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 254,317 71.92
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 353,628 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย กฤษณา สีหลักษณ์ (9)* 43,430 56.39
ประชาธิปัตย์ พรศักดิ์ เอื้อประเสริฐ (4) 31,695 41.14
ความหวังใหม่ เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ (10) 1,206 1.57
มหาชน ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน (11) 715 0.93
ผลรวม 77,046 100.00
บัตรดี 77,046 91.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,333 2.78
บัตรเสีย 4,573 5.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,952 72.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,011 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอทองแสนขัน อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และอำเภอพิชัย (เฉพาะตำบลนาอินและตำบลนายาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศรัณย์ ศรัณย์เกตุ (9)✔ 50,264 67.81
มหาชน วิทยา จันทร์แสนตอ (11) 15,784 21.29
ประชาธิปัตย์ บุญเทียน แก้วมูล (4) 5,055 6.82
ชาติไทย แสวง จันทร์แสนตอ (1) 1,925 2.60
ความหวังใหม่ ไพโรจน์ จันตรี (10) 1,097 1.48
ผลรวม 74,125 100.00
บัตรดี 74,125 89.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,760 2.12
บัตรเสีย 7,161 8.62
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,046 68.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,394 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอลับแล อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย (ยกเว้นตำบลนาอินและตำบลนายาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย (9)* 62,272 76.83
ประชาธิปัตย์ อี๊ดยังวัน ยงย่วน (4) 17,505 21.60
ชาติไทย ยิ่งใหญ่ เส็งพานิช (1) 1,271 1.57
ผลรวม 81,048 100.00
บัตรดี 81,048 92.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,215 1.39
บัตรเสีย 5,056 5.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,319 73.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,223 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)