จังหวัดตราดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดตราดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
(โมฆะ)
 →

1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ74.47%
  First party Second party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ ไทยรักไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 2 0
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1 Steady0
คะแนนเสียง 52,472 47,587
% 48.51 44.00

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดตราด)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 52,472 48.51%
ไทยรักไทย 47,587 44.00%
อื่น ๆ 8,100 7.49%
ผลรวม 108,159 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
48.51%
ไทยรักไทย
  
44.00%
อื่น ๆ
  
7.49%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดตราด)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดตราด
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 1,902 1.76
กิจสังคม (2) 141 0.13
พัฒนาชาติไทย (3) 341 0.32
ประชาธิปัตย์ (4) 52,742 48.51
ประชาชนไทย (5) 202 0.19
คนขอปลดหนี้ (6) 374 0.35
ธรรมชาติไทย (7) 94 0.09
แผ่นดินไทย (8) 158 0.15
ไทยรักไทย (9) 47,587 44.00
ความหวังใหม่ (10) 98 0.09
มหาชน (11) 1,300 1.20
ประชากรไทย (12) 90 0.08
ไทยช่วยไทย (13) 182 0.17
แรงงาน (14) 1,498 1.39
ชาติประชาธิปไตย (15) 816 0.76
กสิกรไทย (16) 34 0.03
ทางเลือกที่สาม (17) 32 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 54 0.05
พลังเกษตรกร (19) 730 0.68
พลังประชาชน (20) 54 0.05
บัตรดี 108,159 95.48
บัตรเสีย 4,126 3.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 995 0.88
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 113,280 74.47
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 152,120 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองตราด, อำเภอคลองใหญ่, อำเภอเขาสมิง, อำเภอบ่อไร่, อำเภอแหลมงอบ, อำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดตราด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธีระ สลักเพชร (4)* 55,731 53.01
ไทยรักไทย สิงหา สง่าศิลป์ (9) 47,491 45.17
มหาชน วีระชัย จูห้อง (11) 994 0.95
ชาติไทย วันชัย ประสพวิริยะ (1) 921 0.88
ผลรวม 105,137 100.00
บัตรดี 105,137 92.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,374 1.21
บัตรเสีย 6,769 5.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 113,280 74.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 152,120 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้