จักรวรรดิอาณานิคมเดนมาร์ก

จักรวรรดิอาณานิคมเดนมาร์กช่วงที่อาณาเขตกว้างขวางที่สุดเมื่อกลางศตวรรษที่ 18

จักรวรรดิอาณานิคมเดนมาร์ก (อังกฤษ: Danish colonial empire) เป็นจักรวรรดิของเดนมาร์ก (หรือเดนมาร์ก-นอร์เวย์จนถึงปี1814) โดยเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.1536-1945 ช่วงที่อาณาเขตกว้างขวางที่สุดจักรวรรดินั้นครอบคลุม ยุโรป, อเมริกาใต้, แอฟริกา และ เอเชีย

ภาพรวมแก้ไข

แอฟริกาแก้ไข

อเมริกาแก้ไข

กรีนแลนด์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์กรีนแลนด์

อินเดียตะวันตกของเดนมาร์กแก้ไข

เอเชียแก้ไข

แอตแลนติกแก้ไข

หมู่เกาะแฟโรแก้ไข

ดูบทความหลักที่: หมู่เกาะแฟโร

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข