ภาษากรีนแลนด์

ภาษากะลาลลิซุต หรือ ภาษากรีนแลนด์ เป็นภาษาหนึ่งในจำนวนภาษาทางการ 2 ภาษาของกรีนแลนด์(อีกภาษาหนึ่งคือภาษาเดนมาร์ก)

ภาษากะลาลลิซุต
Kalaallisut
ประเทศที่มีการพูดกรีนแลนด์
ภูมิภาคทวีปอเมริกาเหนือ
จำนวนผู้พูดประมาณ 54,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
Eskimo–Aleut
  • Inuit
    • ภาษากะลาลลิซุต
ระบบการเขียนอักษรละติน
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการกรีนแลนด์
ผู้วางระเบียบสำนักงานเลขาธิการภาษากะลาลลิซุต (Oqaasileriffik)
รหัสภาษา
ISO 639-1kl
ISO 639-2kal
ISO 639-3kal

สัทวิทยาแก้ไข

ระบบเสียงสระแก้ไข

ในภาษากะลาลลิซุตมีหน่วยเสียงสระเพียง 3 หน่วยเท่านั้น ได้แก่ /i/ /u/ และ /a/

ระบบเสียงพยัญชนะแก้ไข

ในตารางแสดงสัทอักษรสากลและตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงนั้น ๆ ในภาษาเขียน

  ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน ลิ้นไก่
เสียงระเบิด /p/ - p /t/ - t /k/ - k /q/ - q
เสียงเสียดแทรก /v/ - v~f [1] /s/ - s /ɣ/ - g
เสียงนาสิก /m/ - m /n/ - n /ŋ/ -  ng
เสียงเปิด /l/ - l ~ /ɬ/ -  ll /ʁ/ - r
เสียงกึ่งสระ /j/ - j

ระะบบการเขียนแก้ไข

ภาษากะลาลลิซุตใช้อักษรละตินในภาษาเขียน ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่นๆในตระกูลเดียวกันในประเทศแคนาดา ซึ่งจะมีระบบการเขียนเฉพาะของตนเอง ในอดีตภาษากะลาลลิซุตเคยมีอักขระพิเศษ ĸ ครา (มีลักษณะเหมือน k ที่ไม่มีหางชี้ขึ้นข้างบน เหมือนกับ к ในอักษรซีริลลิก) ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปใช้อักษร q แทนแล้ว

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในภาษากรีนแลนด์
  1. <f> is the way of writing the devoiced /vv/ geminate.