พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก (อังกฤษ: Christian III of Denmark) กษัตริย์แห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ครองสิริราชสมบัติช่วง พ.ศ. 2077 - พ.ศ. 2102

พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก
พระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก
ครองราชย์4 กรกฎาคม พ.ศ. 2077 - 1 มกราคม พ.ศ. 2102 (24 ปี 181 วัน)
ราชาภิเษก12 สิงหาคม พ.ศ. 2080
มหาวิหารโคเปนเฮเกน
ก่อนหน้าเฟรเดอริกที่ 1
ถัดไปเฟรเดอริกที่ 2
พระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์
ครองราชย์พ.ศ. 2080 - 1 มกราคม พ.ศ. 2102
ราชาภิเษก12 สิงหาคม พ.ศ. 2080
มหาวิหารโคเปนเฮเกน
ก่อนหน้าเฟรเดอริกที่ 1
ถัดไปเฟรเดอริกที่ 2
พระราชสมภพ12 สิงหาคม พ.ศ. 2046
สวรรคต1 มกราคม พ.ศ. 2102 (55 ปี 142 วัน)
คู่อภิเษกโดโรเธียแห่งแซกส์-ลอนเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตรพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์ราชวงศ์ออลเดนบูร์ก
พระราชบิดาพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดาแอนนาแห่งบรันเดินบวร์ค สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ศาสนาลูเทอแรน
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 3
ตราประจำพระอิสริยยศ
ตราประจำพระองค์
การทูลHans Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)

พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 ประสูติเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2047 เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก ที่ประสูติแต่พระนางแอนนาแห่งบรันเดินบวร์คเมื่อพระราชบิดาสวรรคตใน พ.ศ. 2077 เจ้าชายคริสเตียนจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาโดยในรัชสมัยของพระองค์ได้สถาปนาให้นิกาย ลูเทอแรน นิกายย่อยใน นิกายโปรแตสแตนท์ เป็นศาสนาประจำชาติ

พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 สวรรคตเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2102 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 25 ปีรวมพระชนมายุ 56 พรรษาเจ้าชายเฟรเดอริคพระราชโอรสองค์ใหญ่จึงขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมา

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก ถัดไป
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1    
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก
(4 กรกฎาคม พ.ศ. 2077 - 1 มกราคม พ.ศ. 2102)
  พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2
เฟรเดอริกที่ 1    
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์
(พ.ศ. 2077 - 1 มกราคม พ.ศ. 2102)
  เฟรเดอริกที่ 2