สหภาพคาลมาร์ (เดนมาร์ก: นอร์เวย์: สวีเดน: Kalmarunionen) คือรัฐร่วมประมุขที่รุ่งเรืองระหว่าง ค.ศ. 1397 จนถึง ค.ศ. 1523 เกิดจากการรวมประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย์ (รวมถึงไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ หมู่เกาะฟาโร เชตแลนด์ และออร์กนีย์) และสวีเดน (รวมบางส่วนของฟินแลนด์) เข้าอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกัน

สหภาพคาลมาร์
Kalmarunionen
รัฐร่วมประมุข

 

 

ค.ศ. 1397–ค.ศ. 1523
 

 

ธงชาติ ตราประจำพระองค์ของอีริคแห่งพอเมอเรเนีย
สหภาพคาลมาร์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16
เมืองหลวง โคเปนเฮเกน
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง ราชาธิปไตย
ผู้สำเร็จราชการ
 -  1387–1412 (เดนมาร์ก)
   1388–1389 (นอร์เวย์)
   1389–1412 (สวีเดน)
สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธที่ 1
 -  1389–1442 (นอร์เวย์)
   1396–1439 (สวีเดน)
   1396–1439 (เดนมาร์ก)
สมเด็จพระเจ้าเอริกแห่งปอเมราเนีย¹
 -  1481–1513 (เดนมาร์ก)
   1483–1513 (นอร์เวย์)
   1497–1501 (สวีเดน)
สมเด็จพระเจ้าฮานส์แห่งเดนมาร์ก
 -  1513–23 (เดน. และนอร์.²)
   1520–21 (สวีเดน)
สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 2
 -  1524–33 สมเด็จพระเจ้าเฟรเดริกที่ 1
สภานิติบัญญัติ Riksråd และ Herredag (ในแต่ละอาณาจักร)
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  พระราชินีนาถมาร์เกรเธที่ 1 เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งเดนมาร์ก ค.ศ. 1387
 -  สถาปนา 17 มิถุนายน ค.ศ. 1397
 -  กบฏเองเกลเบรกท์ ค.ศ. 1434–36
 -  การสังหารหมู่ที่สต็อกโฮล์ม พฤศจิกายน ค.ศ. 1520
 -  พระเจ้ากุสตาฟ วาซาได้รับเลือกเป็นกษัตริย์สวีเดน 6 มิถุนายน ค.ศ. 1523
 -  ริกสรอดของเดนมาร์กยึดครองนอร์เวย์ ค.ศ. 1536 ค.ศ. 1523
 -  สนธิสัญญาคีล 14 มกราคม ค.ศ. 1814
1. Erik VII of Denmark, Eirik III of Norway, Eric XIII of Sweden
2. สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 2เป็นผู้สำเร็จราชการของนอร์เวย์ตั้งแต่ค.ศ. 1506