พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก พระราชสมภพเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2014 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งเดนมาร์ก และ สมเด็จพระราชินีโดโรเธียแห่งเดนมาร์ก ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2066 ต่อจากพระเจ้าคริสเตียนที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ทรงอภิเษกสมรสกับ เจ้าหญิงโซฟีแห่งโพเมราเนีย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2061 มีพระราชโอรสและธิดารวม 7 พระองค์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2076 ครองราชย์ได้ 9 ปี 362 วัน และเกิดช่วงว่างระหว่างรัชกาล ในปีเดียวกัน ปีต่อมา พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก จึงขึ้นครองราชย์ต่อไป

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
ครองราชย์13 เมษายน พ.ศ. 2066 - 10 เมษายน พ.ศ. 2076
รัชสมัย9 ปี 362 วัน
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าคริสเตียนที่ 2 แห่งเดนมาร์ก
รัชกาลถัดไปพระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก
ประสูติ7 ตุลาคม พ.ศ. 2014
สวรรคต10 เมษายน พ.ศ. 2076
พระอัครมเหสีเจ้าหญิงโซฟีแห่งโพเมราเนีย
พระราชบุตร7 พระองค์
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก
พระราชบิดาพระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดาโดโรเธียแห่งบรันเดินบวร์ค
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1
ตราประจำพระอิสริยยศ
การทูลHans Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก ถัดไป
พระเจ้าคริสเตียนที่ 2    
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก
(13 เมษายน พ.ศ. 2066 - 10 เมษายน พ.ศ. 2076)
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 3
พระเจ้าคริสเตียนที่ 2    
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์
(13 เมษายน พ.ศ. 2066 - 10 เมษายน พ.ศ. 2076)
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 3