พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก พระราชสมภพเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2014 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งเดนมาร์ก และ สมเด็จพระราชินีโดโรเธียแห่งเดนมาร์ก ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2066 ต่อจากพระเจ้าคริสเตียนที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ทรงอภิเษกสมรสกับ เจ้าหญิงโซฟีแห่งโพเมราเนีย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2061 มีพระราชโอรสและธิดารวม 7 พระองค์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2076 ครองราชย์ได้ 9 ปี 362 วัน และเกิดช่วงว่างระหว่างรัชกาล ในปีเดียวกัน ปีต่อมา พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก จึงขึ้นครองราชย์ต่อไป

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
Frederik 1-detail.jpg
พระปรมาภิไธยพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก
ครองราชย์13 เมษายน พ.ศ. 2066 - 10 เมษายน พ.ศ. 2076
รัชกาล9 ปี 362 วัน
รัชกาลก่อนพระเจ้าคริสเตียนที่ 2 แห่งเดนมาร์ก
รัชกาลถัดไปพระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ7 ตุลาคม พ.ศ. 2014
สวรรคต10 เมษายน พ.ศ. 2076
พระราชบิดาพระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดาโดโรเธียแห่งบรันเดินบวร์ค
พระอัครมเหสีเจ้าหญิงโซฟีแห่งโพเมราเนีย
พระราชบุตร7 พระองค์

ดูเพิ่มแก้ไข