จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 สมัย สมัยที่ 1[2] ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ในสมัยของจอมพลถนอม กิตติขจร สมัยที่ 2 ตั้งแต่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ในสมัยของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2514[3]

จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมัยที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์
ถัดไป จอมพลถนอม กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมัยที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า จอมพลถนอม กิตติขจร
ถัดไป พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2456
เสียชีวิต พ.ศ. 2534
คู่สมรส ท่านผู้หญิง อรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา
บุตร จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ลายมือชื่อ

จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นบุตรของพระยาวิเศษฤๅชัย (หม่อมหลวงเจริญ อิศรางกูร บุตรหม่อมราชวงศ์สวาสดิ์ อิศรางกูร นัดดาพระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์) กับเจ้ากาบคำ ณ เชียงใหม่ (ธิดาเจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่ ปนัดดาพระเจ้ากาวิละ) จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา และสมรสกับ ท่านผู้หญิง อรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา มีบุตรด้วยกันคือ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข