กิตติพงษ์ เกษโกวิท

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และ อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1]เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2493 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8 (ตท.8-ร่วมรุ่นเดียวกับ พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ, พล.อ.พหล สง่าเนตร, พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 19 (จปร.19) จากนั้นได้ศึกษาต่อหลักสูตรชั้นนายร้อย-นายพันเหล่าทหารราบไทย, หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบสหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 47 (วปร.47-ร่วมรุ่นเดียวกับ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์)

พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (3 ปี 290 วัน)
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
ถัดไป พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 ธันวาคม พ.ศ. 2493 (69 ปี)
คู่สมรส เพ็ญศรี เกษโกวิท

การทำงานแก้ไข

พลเอกกิตติพงษ์ เกษโกวิท รับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 ในยศร้อยตรี (ร.ต.) ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 13

ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ อาทิ ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (พัน 2 ร.1 รอ.), ผบ.พัน 2 ร.2 รอ., ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ จปร., ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 15 ปี พ.ศ. 2543, รองแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ ปี พ.ศ. 2547, รองเสนาธิการทหารบก ปี พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปต.) ในอัตราพลเอก (พล.อ.) ปี พ.ศ. 2550, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ปี พ.ศ. 2551

จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 ได้ย้ายไปประจำอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ในตำแหน่งหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงปลัดกระทรวงกลาโหม ถือว่าเป็นการย้ายกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[2][3]และดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกจาการเป็นสมาชิก สนช. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยให้เหตุผลว่า อายุมากและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ [5]

ชีวิตส่วนตัว พล.อ.กิตติพงษ์ มีชื่อเล่นว่า "หมู" สื่อมวลชนจึงนิยมเรียกว่า "บิ๊กหมู"[6] ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเพ็ญศรี เกษโกวิท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

รางวัลแก้ไข

  • ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ. 2554[7]

อ้างอิงแก้ไข