กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา[2]และประธานกรรมการกีฬาอาชีพ[3] รองประธานกรรมการคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย[4] ในคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด[5]

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาพิงคนคร
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 มีนาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า ปวิณ ชำนิประศาสน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
ถัดไป นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 กันยายน พ.ศ. 2503 (60 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร

ประวัติแก้ไข

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (ชื่อเล่น: น้อง) เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2503 ที่ กรุงเทพมหานคร[6] เป็นบุตรของ ดร.กร สุริยสัตย์ และท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ นอกจากนี้ยังเป็นหลานปู่ของพลตรีพระสุริยสัตย์ อดีตเจ้ากรมการเงิน กระทรวงกลาโหม[7]และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[8] โดยราชทินนาม "สุริยสัตย์" นั้นหมายถึง "ซื่อสัตย์ดั่งดวงอาทิตย์" รวมถึงเป็นหลานตาและหลานยายของนายมา และนางบุญครอง แห่งตระกูล “บูลกุล” ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจโรงสีและผู้บริหารบริษัทข้าวรุ่นบุกเบิกของเมืองไทย[9]ในปัจจุบัน

นางกอบกาญจน์ เริ่มศึกษาที่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และไปต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่ Wellesley College [25]รัฐแมสซาชูเซตส์ และจบปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมที่ Rhode Island School of Design รัฐโรดไอแลนด์สหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตร “Director Certification Program” และ “The Role of Chairman Program” สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors , IOD )[26] รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2543 และประกาศนียบัตรหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( ปรอ. ) รุ่นที่ 19 ปี พ.ศ. 2549

โดยระหว่างที่นางกอบกาญจน์ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเธอมีผลงานเป็นที่ประชาชนยอมรับเห็นได้จากผลสำรวจของสื่อโทรทัศน์ต่างๆ ภายหลังจากการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เธอได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี

ครอบครัวแก้ไข

เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของ ดร.กร และท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ (เสียชีวิต) มีพี่น้องคือ

 • นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ (หมู)
 • นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (น้อง)
 • นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง (หน่อย)
 • นายกนก สุริยสัตย์ (หนก)

ด้านชีวิตส่วนตัว นางกอบกาญจน์ สมรสกับ พลตำรวจโท[10] ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นายตำรวจราชสำนักเวร[11]อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 มีบุตรธิดา 2 คนคือ

1.นายภากร วัฒนวรางกูร

2.นางสาวแพรวา วัฒนวรางกูร

การทำงานแก้ไข

นางกอบกาญจน์ เริ่มทำงานในปี พ.ศ. 2529 เป็นผู้จัดการแผนกโฆษณา ต่อมา พ.ศ. 2555 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[12] และเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด[13]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[14] และในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา [15]

เกียรติประวัติแก้ไข

ตำแหน่งทางสังคมแก้ไข

อื่นๆแก้ไข

 • คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ K-SME Venture Capital [33] ปี 2550
 • กรรมการพิจารณารางวัล Bai Pho Business Awards by SASIN[27] [34] ปี 2550
 • คณะกรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2551 กรมบัญชีกลาง [35]
 • กรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [36]

งานเขียนแก้ไข

 • พ็อกเก็ตบุ๊ค "บันทึกดีๆแห่งชีวิต" สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO,2552 ISBN 978-611-517-007-4
 • CEO Blogs คอลัมน์ "ข้อคิดที่ดีเพื่อชีวิตกับอิฐแดง" [28]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/157/2.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/042/9.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/292/11.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/106/1.PDF
 5. [1]
 6. ประวัติ นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 7. ประวัติกระทรวงกลาโหม
 8. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 9. มาบุญครอง
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/024/9.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 12. [2]
 13. [3]
 14. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 15. ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, 31 สิงหาคม 2557
 16. [4]
 17. [5]
 18. [6]
 19. [7]
 20. [8]
 21. [9]
 22. [10]
 23. [11]
 24. [12]
 25. [13]
 26. [14]
 27. [15]
 28. [16]
 29. [17]
 30. [18]
 31. [19]
 32. [20]
 33. [21]
 34. [22]
 35. [23]
 36. [24]
 37. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]
 38. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๒๗ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗