ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร

พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ( 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ) หรือ บิ๊กเบิ้ม จเรตำรวจแห่งชาติ นายตำรวจราชองครักษ์[3] อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ,รองจเรตำรวจแห่งชาติ,ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3,ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ตำแหน่งหน้าที่พิเศษได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
200px
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[1]
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
จเรตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (59 ปี)
คู่สมรส กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รับใช้Emblem of Royal Thai Police.png สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประจำการพ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน
ชั้นยศThai police O9.png พลตำรวจเอก[2]


ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2504  เป็นบุตรชายคนโตในบรรดาพี่น้อง 4 คน ของพลตำรวจเอก สนอง วัฒนวรางกูร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ มีน้องอีก 3 คน คือ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ,นางวิรงรอง รัตนวิจัย และ นางสนองนุช ภิรมย์ภักดี เริ่มรับราชการตำรวจครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529[4] จนกระทั่งเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 ได้ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี 2545 ขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ มีเป็นยศพันตำรวจเอก ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายตำรวจราชสำนักเวร

ในวงการสีกากีเป็นที่รู้จักดีว่า พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผ่านการปฏิบัติงานทั้งด้านงานบู๊และงานบุ๋น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นคนที่มีจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องสถาบัน มีความเด็ดขาดรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจะทำเต็มที่สุดความสามารถ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยสูง แม้ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยปรากฏตามข่าว หรือสื่อสารต่างๆ บุคลิก  เรียบง่าย มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  ไม่มีพิธีรีตอง มีจุดยืนส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมาห้อมล้อม แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่เด็ดขาด มีหลักการ และรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่นที่ร่วมปฏิบัติงานด้วย  

ครอบครัวแก้ไข

พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร สมรสกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร[5] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา , อดีตคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ,ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) มีบุตร 2 คน คนแรก นายภากร หรือไผ่ วัฒนวรางกูร อายุ 27 ปี อยู่ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต  และ น.ส.แพรวา หรือแพร วัฒนวรางกูร อายุ 23 ปี อยู่ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
 • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 ( ชั้นปีที่ 1 ) 78[6]
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - หลักสูตรข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  หรือ กอส.รุ่นที่ 6
 • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กรมตำรวจ ชุดที่ 15  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนป้องกันและติดตามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร FBI ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำยุคใหม่ ไทย – จีน รุ่นที่ 1

การรับราชการแก้ไข

 • 20 มี.ค. 2534 - รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
 • 1 ก.พ. 2538 - สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจพลับพลาไชย 2
 • 16 เม.ย. 2540 - สารวัตรงาน 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
 • 1 เม.ย. 2541 - รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
 • 16 พ.ย. 2544 - ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
 • 16 ธ.ค. 2545 - ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม
 • 30 มิ.ย. 2548 - ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม
 • 1 พ.ย. 2548 - รองผู้บังคับการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 1 เม.ย. 2550 - รองผู้บังคับการปราบปราม
 • 8 ก.ย. 2552 - รักษาราชการแทนผู้บังคับการกองทะเบียนพล
 • 25 พ.ย. 2552 - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
 • 28 ธ.ค. 2554 - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
 • 1 ต.ค. 2557 - รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล[7]
 • 1 ต.ค. 2558 - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6[8]
 • 1 ต.ค. 2559 - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3[9]
 • 1 ต.ค. 2560 - รองจเรตำรวจแห่งชาติ(สบ 9)[10]
 • 1 ต.ค. 2561 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[11] (รับผิดชอบดูแลงานบริหาร ,งานปราบปราม และงานสืบสวนสอบสวน)
 • 1 ต.ค.2562 - จเรตำรวจแห่งชาติ[12]
 • 1 ต.ค. 2563 - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/223/T_0001.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล เล่ม 136 ตอนที่ 49 ข หน้า 1 7 กันยายน 2562
 3. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 158 ง หน้า 11 9 กรกฎาคม 2563
 4. http://www.personnelpolice.com/announce62/08/150862-1.pdf
 5. โชว์ทรัพย์สิน'กอบกาญจน์ -สามี' ล่าสุด ครองที่ดิน พระ นาฬิกาหรู ร้อยล.-ปืนโผล่4กระบอก?
 6. ทำเนียบนักเรียนนายเรือ,http://www.rtna.ac.th/departments/stat/list%20of%20Naval%20cadet/namelistnc-62.pdf หน้า 70 ลำดับที่ 3746
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/226/6.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/247/4.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/012/1.PDF
 10. https://th.m.wikipedia.org/wiki/สุวัฒน์_แจ้งยอดสุข
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/297/T_0007.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/224/T_0053.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/031/1.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/024/1.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF