โซเดียมฟลูออไรด์

(เปลี่ยนทางจาก Sodium fluoride)

โซเดียมฟลูออไรด์ (Sodium fluoride หรือ NaF) เป็นของแข็งไม่มีสี ใช้เป็นแหล่งของฟลูออไรด์ มีราคาถูกกว่าและดูดความชิ้นน้อยกว่าโพแทสเซียมฟลูออไรด์

โซเดียมฟลูออไรด์
Sodium fluoride
ชื่อตาม IUPAC Sodium fluoride
ชื่ออื่น Florocid
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7681-49-4][CAS]
EC number 231-667-8
UN number 1690
RTECS number WB0350000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี NaF
มวลต่อหนึ่งโมล 41.99 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ White solid
ความหนาแน่น 2.558 g/cm3
จุดหลอมเหลว

993 °C

จุดเดือด

1700 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 4.13 g/100 g (25 °C)
ความอันตราย
MSDS Sodium fluoride MSDS
การจำแนกของ EU Toxic (T)
Irritant (Xi)
EU Index 009-004-00-7
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
 
R-phrases R25, R32, R36/38
S-phrases (S1/2), S22, S36, S45
จุดวาบไฟ Non-flammable
LD50 52–200 mg/kg (oral in rats, mice, rabbits)[1]
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

อ้างอิงแก้ไข

  1. Martel, B.; Cassidy, K. (2004). Chemical Risk Analysis: A Practical Handbook. Butterworth–Heinemann. p. 363. ISBN 1903996651.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)