โครงสร้างผลึก (ฝรั่งเศส: structure cristalline; เยอรมัน: Kristallstruktur; อังกฤษ: crystal structure) ในทางวิทยาแร่และผลิกศาสตร์ (crystallography) คือการจัดเรียงกันของอะตอมเป็นการเฉพาะตัวใน ผลึก โครงสร้างผลึกประกอบด้วย หน่วยเซลล์ (unit cell) ซึ่งเป็นกลุ่มของ อะตอม ที่จัดเรียงกันในทางเฉพาะเป็นโครงสร้างสามมิติ แบบ แลตทิซ โดยที่ว่างระหว่างหน่วยเซลล์ในทิศทางต่างๆ จะถูกเรียกว่า แลตทิซ พารามิเตอร์ (lattice parameters) คุณสมบัติความสมมาตร (symmetry) ของผลึกจะปรากฏในกรุปปริภูมิ (space group) ของมัน โครงสร้างของผลึกและความสมมาตรจะแสดงหน้าที่ของมันในการหาคุณสมบัติหลายๆ อย่าง เช่น การแตกร้าว, แถบโครงสร้าง (band structure) ทางอิเล็คทรอนิกส์ และคุณสมบัติทางแสง (crystal optics) ของผลึก

Rose des Sables (กุหลาบทราย) , ผลึกยิปซัม

การจัดกลุ่มแลตทิซ

แก้
ระบบผลึก แลตทิซ
ไตรคลินิก
(triclinic)
 
โมโนคลินิก
(monoclinic)
simple centered
   
ออร์โธรอมบิก
(orthorhombic)
simple base-centered body-centered face-centered
       
เฮกซาโกนัล
(hexagonal)
 
รอมโบฮีดรัล
(rhombohedral)
(trigonal)
 
เตตร้าโกนัล
(tetragonal)
simple body-centered
   
คิวบิก
(isometric)
simple body-centered face-centered
     

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้