โซเดียมโบรไมด์

align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2"

โซเดียมโบรไมด์ (Sodium Bromide หรือ NaBr) เป็นสารประกอบ มีผลึกคล้ายเกลือแกงเป็นแหล่งของโบรไมด์ไอออน

โซเดียมโบรไมด์
Sodium bromide
Sodium bromide
ชื่อตาม IUPAC Sodium bromide
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7647-15-6][CAS]
คุณสมบัติ
สูตรเคมี NaBr
มวลต่อหนึ่งโมล 102.89 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ ผงสีขาว
ความหนาแน่น 3.21 g/cm3, ของแข็ง
จุดหลอมเหลว

755 °C

จุดเดือด

1390 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 73.3 g/100 mL (20 °C)
116.0 g/100 mL (50 °C)
ความอันตราย
MSDS External MSDS
EU Index Not listed
จุดวาบไฟ Non-flammable
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง {{{value}}}
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง {{{value}}}
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี