โพแทสเซียมฟลูออไรด์

align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2"

โพแทสเซียมฟลูออไรด์ (Potassium fluoride หรือ KF) เป็นสารประกอบทางเคมีที่ใช้เป็นแหล่งของฟลูออไรด์ สารละลายของสารนี้จะกัดแก้ว เพราะสามารถทำปฏิกิริยากับแก้วเกิดเป็นฟลูออโรซิลิเกตได้

โพแทสเซียมฟลูออไรด์
Potassium-fluoride-3D-ionic.png
ชื่อตาม IUPAC Potassium fluoride
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7789-23-3][CAS]
EC number 232-151-5
RTECS number TT0700000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี KF
มวลต่อหนึ่งโมล 58.10 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ colourless crystals
ความหนาแน่น 2.48 g/cm3
จุดหลอมเหลว

846 °C

จุดเดือด

1505 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ soluble
ความสามารถละลายได้ ใน liquid hydrogen fluoride soluble
ความอันตราย
การจำแนกของ EU Toxic (T)
EU Index 009-005-00-2
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
 
R-phrases R23/24/25
S-phrases (S1/2), S26, S45
จุดวาบไฟ Non-flammable
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง {{{value}}}
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง {{{value}}}
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี