เถา-ยฺเหวียน (จีน: 桃園; พินอิน: Taoyuan) เป็นเทศบาลพิเศษในไต้หวัน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับไทเปใหม่ ซินจู๋ และอี๋หลัน เมืองเอกคืออำเภอเถา-ยฺเหวียน และอำเภอเถา-ยฺเหวียนนี้กับอำเภอจงลี่ประกอบกันเป็นเขตมหานครอันเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมและสำนักงานวิทยาการหลายแห่ง