นครปกครองโดยตรงของไต้หวัน

นครปกครองโดยตรงอ้างอิงผิดพลาด: พารามิเตอร์ในป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า เทศบาลพิเศษ (อังกฤษ: special municipality) เป็นเขตการปกครองประเภทหนึ่งของประเทศไต้หวัน ภายใต้โครงสร้างการบริหารของไต้หวัน นครปกครองโดยตรงถือเป็นเขตการปกครองระดับบนสุดและเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากการปรับปรุงการดำเนินงานของมณฑลในปี 1998 นครปกครองโดยตรง พร้อมกับนครภายใต้มณฑล และเทศมณฑล ล้วนอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางโดยตรง[1]

นครปกครองโดยตรงอ้างอิงผิดพลาด: พารามิเตอร์ในป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง
นครปกครองโดยตรง (สีชมพู)
หมวดหมู่นครปกครองโดยตรง เทศมณฑล และนครภายใต้มณฑล
ที่ตั้งพื้นที่เสรีของสาธารณรัฐจีน
จำนวน6 (ปัจจุบัน)
ประชากร1,881,204–4,014,560 คน
พื้นที่272–2,952 ตร.กม.
การปกครอง
 • เทศบาลนคร
 • สภานคร
หน่วยการปกครองเขต

ปัจจุบันมีนครปกครองโดยตรง 6 แห่งภายใต้การควบคุมของสาธารณรัฐจีน ได้แก่ ไทเป, เถา-ยฺเหวียน, ซินเป่ย์ (ไทเปใหม่), ไถจง, เกาสฺยง, และไถหนาน[2]

นครปกครองโดยตรงในปัจจุบัน

แก้

ปัจจุบันมีนครปกครองโดยตรง 6 แห่ง ได้แก่

ชื่อ ประชากร พื้นที่ (ตร.กม.) ศูนย์กลางการปกครอง วันที่ก่อตั้ง
  นครเกาสฺยง[หมายเหตุ 1] 2,779,790 2,946.2527 เขตหลิงหย่า[หมายเหตุ 2], เขตเฟิ่งชาน[หมายเหตุ 3] 1979-07-01
  นครซินเป่ย์[หมายเหตุ 4] 3,955,777 2,052.5667 เขตป่านเฉียว[หมายเหตุ 5] 2010-12-25
  นครไถจง[หมายเหตุ 6] 2,702,920 2,214.8968 เขตซีถุน[หมายเหตุ 7], เขตเฟิงยฺเหวียน[หมายเหตุ 8] 2010-12-25
  นครไถหนาน[หมายเหตุ 9] 1,883,251 2,191.6531 เขตอันผิง[หมายเหตุ 10], เขตซินหยิง[หมายเหตุ 11] 2010-12-25
  นครไทเป[หมายเหตุ 12] 2,688,140 271.7997 เขตซิ่นอี้[หมายเหตุ 13] 1967-07-01
  นครเถา-ยฺเหวียน[หมายเหตุ 14] 2,092,977 1,220.9540 เขตเถา-ยฺเหวียน[หมายเหตุ 15] 2014-12-25

หน่วยงานการปกครองจะมีทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ อันได้แก่ เทศบาลนคร (市政府) และสภานคร (市議會) ซึ่งบังคับใช้โดยรัฐบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่น

ในนครปกครองโดยตรงของไต้หวัน ตำแหน่งที่สูงที่สุดในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบคือนายกเทศมนตรี (市長) โดยนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนคร และดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสี่ปี

ดูเพิ่ม

แก้
ภาพรวมของเขตการปกครองของสาธารณรัฐจีน
สาธารณรัฐจีน
พื้นที่เสรี[ก] แผ่นดินใหญ่[ข]
นครปกครองโดยตรง[ค][ง] มณฑล[จ] ไม่ได้ปกครอง[ฉ]
นคร[ค][ง][ช] เทศมณฑล[ค]
เขต[ซ] เขต
ชนพื้นเมือง
ภูเขา
[ค]
เขต[ซ] นคร
ภายใต้
เทศมณฑล
[ค][ง]
เมือง[ค][ซ] ตำบล[ค][ซ] ตำบล
ชนพื้นเมือง
ภูเขา
[ค][ซ]
หมู่บ้านในเมือง[ด] หมู่บ้านชนบท[ด]
ละแวก
หมายเหตุ
 1. เรียกอีกอย่างว่า พื้นที่ไต้หวัน หรือ พื้นที่ไถ-หมิ่น (จีน: 臺閩地區; แปลตรงตัว: "เขตไต้หวัน–ฝูเจี้ยน")
 2. แผ่นดินใหญ่ในที่นี้ประกอบด้วย จีนแผ่นดินใหญ่ ทิเบต และมองโกเลียนอก (ก่อนหน้านี้)
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 มีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
 4. 4.0 4.1 4.2 นครปกครองโดยตรง, นคร, และนครภายใต้เทศมณฑล ทั้งหมดนี้ในภาษาจีนเรียกว่า ชื่อ (จีน: ; พินอิน: shì; แปลตรงตัว: "นคร")
 5. ปัจจุบันเป็นมณฑลในนาม การปกครองระดับมณฑลได้ถูกยกเลิกแล้ว
 6. จากรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน พื้นที่แผ่นดินใหญ่มีโครงสร้างการปกครองเดียวกันกับพื้นที่เสรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีโครงสร้างที่แตกต่างกับของสาธารณรัฐจีน
 7. บางครั้งก็เรียกว่า นครภายใต้มณฑล (จีน: 省轄市) เพื่อที่จะแยกความแตกต่างจาก นครปกครองโดยตรง และนครภายใต้เทศมณฑล
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 มีผู้อำนวยการเขตที่มาจากการแต่งตั้ง เพื่อบริหารจัดการกิจการท้องถิ่น และดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่สูงกว่า
 9. 9.0 9.1 มีผู้ใหญ่บ้านที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อบริหารจัดการกิจการท้องถิ่น และดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่สูงกว่า


หมายเหตุ

แก้

คำในภาษาพื้นเมือง

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "Local governments". Office of the President Republic of China (Taiwan). สืบค้นเมื่อ 30 November 2020.
 2. Atayal residents worried over Taoyuan's upgrade