เทศบาลนครของประเทศเวียดนาม

เทศบาลนคร (เวียดนาม: thành phố) เป็นเมืองระดับสูงสุดในประเทศเวียดนาม[1] ได้รับการบริหารจากส่วนกลางในระดับเดียวกับจังหวัด

เมืองในเวียดนามแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. เทศบาลนคร
  2. นครประจำจังหวัด
  3. เมือง

เขตการปกครองแก้ไข

เทศบาลนครจะแบ่งออกเป็นเขต (quận) และอำเภอ (huyện) หรือเมืองระดับอำเภอ (thị xã) เขตจะแบ่งออกเป็นแขวง (phường) อำเภอจะแบ่งออกเป็นตำบล () และเมืองระดับตำบล (thị trấn) ส่วนเมืองระดับอำเภออาจแบ่งออกเป็นแขวงหรือตำบลก็ได้

เทศบาลนครในปัจจุบันแก้ไข

 
แผนที่เขตเทศบาลนครในประเทศเวียดนาม
เทศบาลนครของประเทศเวียดนาม
เทศบาลนคร ประเภท ภูมิภาค ประชากร
(สำมะโนประชากร
ค.ศ. 2009)
ความหนาแน่น
(คนต่อกม.²)
พื้นที่
(กม. ²)
ฮานอย ชั้นพิเศษ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง 6,451,909 1,943.4 3,344.7
นครโฮจิมินห์ ชั้นพิเศษ ตะวันออกเฉียงใต้ 7,162,864 3,419 2,095
เกิ่นเทอ ชั้นหนึ่ง ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 1,188,435 807 1,389.6
ดานัง ชั้นหนึ่ง ชายฝั่งตอนกลางใต้ 887,435 599 1,256
ไฮฟอง ชั้นหนึ่ง ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง 1,837,173 1,250.1 1,507.57

เมืองที่เสนอให้เป็นเทศบาลนครแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข