สุริยนันทนา สุจริตกุล

ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล (เดิม: หม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง; 7 สิงหาคม พ.ศ. 2456 — 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ประสูติแต่หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิง
สุริยนันทนา สุจริตกุล
Suriyanandana Suriyong.jpg
หม่อมเจ้าสุริยนันทนาเมื่อชันษา 25 ปี (พ.ศ. 2481)
เกิดหม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง
7 สิงหาคม พ.ศ. 2456
เสียชีวิต4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (100 ปี)
คู่สมรสจิตติ สุจริตกุล (2485–2513)
บุตรไกรจิตต์ สุจริตกุล
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล มีพระยศเมื่อประสูติที่ "หม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง" เป็นพระธิดาองค์รองในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส เป็นองค์ใหญ่ที่ประสูติแต่หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา บุตรีของร้อยเอก เอ็ม. ฟุสโก ชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลี[1] ครูแตรในกรมทหารแตรมะรีน[2] ซึ่งหม่อมเรณี (Renée Fusco) มีฝาแฝดชื่อ หม่อมเรณิ (Reni Fusco) ซึ่งเป็นหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส เช่นกัน หม่อมเจ้าสุริยนันทนามีอนุชาร่วมหม่อมมารดา 1 องค์ คือ หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง[3] ในวัยเยาว์หม่อมเจ้าสุริยนันทนาได้ประทับกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าวังสระปทุม และทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชินี หลังสำเร็จการศึกษาได้รับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนราชินีบน[4]

หม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2485[5][6] เพื่อสมรสกับจิตติ สุจริตกุล ซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูต และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย) มีโอรส 1 คน คือ ไกรจิตต์ สุจริตกุล สมรสกับพัลลภา สุจริตกุล (สกุลเดิม หงสกุล)[7] มีบุตรสองคน คือ โสภณา สุจริตกุล และศักดิ์สุริยง สุจริตกุล[8]

หลังการสมรส ท่านผู้หญิงสุริยนันทนาได้ช่วยเหลือสามีที่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ รวมถึงอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งเคยถวายการรับใช้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้แทนพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ[4]

ปัจฉิมวัยและอนิจกรรมแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2545 ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล ประชวรด้วยพระโรคชราและพระสมองเสื่อม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงมีคำสั่งให้ท่านผู้หญิงสุริยนันทนาเป็นบุคคลไร้ความสามารถ และให้ศักดิ์สุริยงผู้เป็นนัดดาทำการอนุบาล[9] ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล ถึงแก่อนิจกรรมด้วยพระโรคปัปผาสะบวม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สิริพระชันษา 100 ปี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานโกศราชวงศ์ พร้อมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับเป็นเกียรติยศศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ มีกำหนด 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาพิเศษ วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมปีเดียวกัน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้[4][10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พูนพิศ อมาตยกุล, ศ.นพ. ฝรั่งกับดนตรีไทย. เรียกดูเมื่อ 21 เมษายน 2557
 2. "ผู้บังคับบัญชา". กองดุริยางค์ทหารเรือ. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2548. 136 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-746-7
 4. 4.0 4.1 4.2 "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล และนายเฉลิม ม่วงแพรศรี". สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7. 26 ตุลาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. "ประกาสสำนักพระราชวัง เรื่องลาออกจากถานันดรสักดิ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกสา. 59 (60ง): 2099. 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534. Check date values in: |date= (help)
 6. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 7. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 8. "สายเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลำดับที่ 6" (PDF). ชมรมสายสกุล ณ สงขลา. สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 9. "ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมเจ้าหญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนายศักดิ์สุริยง สุจริตกุล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (71ง): 37. 3 กันยายน พ.ศ. 2545. Check date values in: |date= (help)
 10. อินทรีเหล็ก (28 ตุลาคม 2557). "บุคคลในข่าว". ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2534" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (78ง ฉบับพิเศษ): 5. 3 พฤษภาคม 2534. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. "ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2498" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (6): 187. 17 มกราคม 2499. Check date values in: |date= (help)
 13. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 78 (17ง): 450. 21 กุมภาพันธ์ 2504. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)