จิตติ สุจริตกุล

จิตติ สุจริตกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และอดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นพระอนุชาใน สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในรัชกาลที่ 6

จิตติ สุจริตกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2513
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด4 มีนาคม พ.ศ. 2454
เสียชีวิต24 มิถุนายน พ.ศ. 2513 (59 ปี)
คู่สมรสสุริยนันทนา สุจริตกุล (พ.ศ. 2485-2513)

ประวัติ

แก้

จิตติ สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2450 ที่ตำบลบางสะแก อำเภอบางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) กับท่านผู้หญิงกิมไล้ สุธรรมมนตรี เป็นบุตรคนที่ ุ6 มีพี่น้องร่วมมารดา 7 คน คือ พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสุจริตธำรง (สวาส สุจริตกุล) พระพิบูลย์ไอศวรรย์ (เปรียบ สุจริตกุล) สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา นายกวดหุ้มแพร (โต สุจริตกุล) และนางปิมปลื้ม บุนนาค

จิตติ สุจริตกุล เริ่มเรียนอักษรเลขที่บ้าน จนในปี พ.ศ. 2456 ได้เข้าเรียนวิชาสามัญที่โรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิศ

จิตติ สุจริตกุล สมรสกับท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล (พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง) พระธิดาลำดับที่ 2 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส[1][2] มีบุตรชาย คือ นายไกรจิตต์ สุจริตกุล สมรสกับนางพัลลภา หงสกุล[3] มีบุตรสองคนคือ โสภณา และศักดิ์สุริยง สุจริตกุล[4]

ในพ.ศ. 2511 ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

การทำงาน

แก้

จิตติ สุจริตกุล เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี พ.ศ. 2512 จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรม[5] ในขณะยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

ไทย

แก้

ต่างประเทศ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาสสำนักพระราชวัง เรื่องลาออกจากถานันดรสักดิ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกสา. 59 (60ง): 2099. 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 4. "สายเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลำดับที่ 6" (PDF). ชมรมสายสกุล ณ สงขลา. สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้ง พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แทนนายจิตติ สุจริตกุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๑ ง หน้า ๒๔๗๓, ๓ สิงหาคม ๒๔๘๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2021-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๓๓๒๘, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๗ ง หน้า ๔๕๑, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 76 ตอนที่ 63 หน้า 1547, 16 มิถุนายน 2502