สุพัฒน์ สุธาธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ สุพัฒน์ สุธาธรรม เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร และในรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ศาสตราจารย์พิเศษ
สุพัฒน์ สุธาธรรม
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
ก่อนหน้า เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ถัดไป พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[1]
อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร
เสียชีวิต 10 มิถุนายน พ.ศ. 2527
คู่สมรส นางมาลี สุธาธรรม
ศาสนา พุทธ

ประวัติและหน้าที่การงานแก้ไข

ศ. (พิเศษ) สุพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 ที่อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร (ปัจจุบัน คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร) เป็นบุตรชายของนายประสาน และนางผึ้ง สุธาธรรม มีพี่น้อง 4 คน โดย ศ. (พิเศษ) สุพัฒน์ เป็นบุตรคนที่ 3 จบการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยา จากนั้นได้สอบชิงทุนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สำเร็จ ไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยริคเคียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2484 ได้ปริญญาโทด้านพาณิชยศาสตร์ และเข้าทำงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองเมื่ออายุได้เพียง 37 ปี

ด้านชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับนางมาลี อุณหสุวรรณ บุตรีของหลวงประกอบธนกิจ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร มีบุตร 4 คน

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2508 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อมาในปลายปีเดียวกัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ต่อมาไม่นานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2517 ได้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำนาญ โดยที่ตัวของ ศ. (พิเศษ) สุพัฒน์ สุธาธรรม มิได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง[2]

หลังการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2519 จากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยพล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ศ. (พิเศษ) สุพัฒน์ สุธาธรรม ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร[3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้ง ในรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[4][5]

ศ. (พิเศษ) สุพัฒน์ สุธาธรรม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2527[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สุพัฒน์ สุธาธรรม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-18. สืบค้นเมื่อ 2015-10-09.
  2. หน้า 10 บทความ–การ์ตูน, สุพัฒน์ สุธาธรรม : ขุนคลังหลัง 6 ตุลาคม 2519. "ส่วนร่วมสังคมไทย" โดย นรนิติ เศรษฐบุตร. เดลินิวส์ฉบับที่ 24,389: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก
  3. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 39 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-10.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
  5. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-10.
  6. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุพัฒน์ สุธาธรรม
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
  10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๘๖, ๔ มกราคม ๒๕๐๖