สีกลุ่มชนสลาฟ

สีกลุ่มชนสลาฟ (อังกฤษ: Pan-Slavic colors) เป็นสีที่ใช้ในธงของประเทศหรือดินแดนที่มีกลุ่มชนสลาฟอาศัยอยู่ ประกอบด้วยสีแดง น้ำเงิน ขาว สีกลุ่มชนสลาฟมีที่มาจากการประชุมชาวสลาฟที่กรุงปราก ปี ค.ศ. 1848[1] โดยมีพื้นฐานมาจากธงชาติรัสเซียในศตวรรษที่ 17 ชาติแรกที่ใช้สีกลุ่มชนสลาฟบนธงชาติคือ ประเทศสโลวีเนีย

ธงปัจจุบันแก้ไข

รัฐอธิปไตยแก้ไข

เขตปกครองตนเองแก้ไข

ธงในอดีตแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข