ธงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย

ธงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย เป็นธงแถบตามยาว สีนำเงิน, สีขาว, และสีแดง[1] ธงชาติ และ ธงพาณิชย์ เป็นธงสามสีพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ (Pan-Slavic colours) ธงสามสีพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ ประกาศใช้ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อปี พ.ศ. 2391


ธงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย
Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg
การใช้ 100100 การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ พ.ศ. 2465
ลักษณะ ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง
Flag of the Kingdom of Yugoslavia (state).svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 010010 การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ พ.ศ. 2465
ลักษณะ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางธงมีตรามหาจลัญจกรณ์ใหญ่
Naval Ensign of the Kingdom of Yugoslavia.svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 001001 การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ พ.ศ. 2465
ลักษณะ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ มีตราอาร์มน้อยของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย

ธงราชการของรัฐ มีตราแผ่นดินอย่างใหญ่ของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย บนธงสามสี ธงนี้ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ สำนักงานรัฐบาล และเรือของรัฐ [1]

ธงราชการกองทัพ(ธงราชนาวี) ของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ใช้ตราอาร์มน้อยบนธงชาติ โดยขนาดของตราอาร์มน้อยอย่างย่อเป็นดังนี้: ความกว้างหนึ่งในสามของความยาวทั้งหมด โดยตราอาร์มนี้อยู่ภายใต้มงกุฎแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ความกว้างของอาร์มและมงกุฎ (ไม่รวมลูกโลกและกางเขน) มีขนาดหนึ่งส่วนครึ่งของความยาวด้านกว้าทั้งหมด[2][3]

ธงชาติแห่งราชอาณาจักรนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2455 จนกระทั่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวียถูกผนวกโดยฝ่ายอักษะ ในปี พ.ศ. 2484 หลังจากความผันผวนของรัฐบาลในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ธงสามสีของยูโกสลาเวียผืนนี้ยังคงสถานะธงชาติยูโกสลาเวียแม้เปลี่ยนผ่านรัฐบาลในช่วงเวลานั้น และ จนถึงฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อ พ.ศ. 2488 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ขบวนการปาร์ติซานชาวเซิร์บ ได้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติของตน

ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน สถาปนาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม, พ.ศ. 2461 และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2472 ธงผืนนี้ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2465[4] ธงสามสีของยูโกสลาเวีย (ใช้เป็นครั้งแรก) ธงผืนนี้ได้รับอิทธิพลจากพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ ประกาศใช้ครั้งแรกในการประชุมที่กรุงปราก เมื่อปี พ.ศ. 2391 ธงแถบตามยาว สีนำเงิน สีขาว และสีแดง ใช้เป็นธงชาติ ธงเรือราษฎร์ และธงเรือรัฐบาล ระหว่าง พ.ศ. 2461 - 2486 ในสมัย (ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย) ซึ่งใช้ธงแบบเดียวกัน[1] ส่วนธงราชนาวีเกียรติยศ ใช้ตราแผ่นดินอย่างเต็มที่อยู่มาทางด้านคันธง[2][5]

ธงอื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-21. สืบค้นเมื่อ 2009-10-21.
  2. 2.0 2.1 กฎหมายว่าด้วยธงเรือแห่งชาติของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย พ.ศ. 2465.
  3. ธงเรือแห่งชาติของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย พ.ศ. 2480.
  4. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, broj 89/1922, 28. 02. 1922.
  5. ธงเรือแห่งชาติของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย.
  6. Volker Preuß. "Präsidentenstandarte der Königreich Jugoslawien". สืบค้นเมื่อ 2005-02-15. {{cite web}}: Cite ไม่รู้จักพารามิเตอร์ว่างเปล่า : |coauthors= (help) (เยอรมัน)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข