ธงชาติสโลวาเกีย

ธงชาติสโลวาเกีย (สโลวัก: Vlajka Slovenska) นับย้อนไปในปี พ.ศ. 2391 ซึ่งเป็นปีของการปฏิวัติในยุโรปและเป็นเวลาที่ชนเผ่าสลาฟได้กำหนดบทบาทของตนเองจากการปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และออกแบบธงชาติ 3 สี ขาว และแดงเป็นธงประจำชาติของตน สโลวาเกียได้ใช้ธงชาติ 3 สีโบกสะบัดเมื่อประเทศได้รับอิสรภาพ ต่อมาเมื่อแยกตัวออกจากเชโกสโลวาเกียในเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 สโลวาเกียจึงกำหนดให้มีตราแผ่นดินอยู่ในธงชาติด้วยเพื่อให้แตกต่างกับธงชาติรัสเซีย ตราแผ่นดินนี้เป็นรูปไม้กางเขน 2 ชั้น ปักอยู่บนภูเขาลูกกลาง ในจำนวนภูเขา 3 ลูก


ธงชาติสโลวาเกีย
Flag of Slovakia.svg
การใช้ 111000
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 3 กันยายน พ.ศ. 2535
ลักษณะ มีลักษณะคล้ายกับธงชาติรัสเซียและมีตราแผ่นดินอยู่ห่างจากกึ่งกลางของธงมาทางซ้าย

ประวัติแก้ไข

ธงประธานาธิบดีแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงประธานาธิบดีสโลวาเกีย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศสโลวาเกีย