ธงชาติสโลวาเกีย

ธงชาติสโลวาเกีย (สโลวัก: Vlajka Slovenska) นับย้อนไปในปี พ.ศ. 2391 ซึ่งเป็นปีของการปฏิวัติในยุโรปและเป็นเวลาที่ชนเผ่าสลาฟได้กำหนดบทบาทของตนเองจากการปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และออกแบบธงชาติ 3 สี ขาว และแดงเป็นธงประจำชาติของตน สโลวาเกียได้ใช้ธงชาติ 3 สีโบกสะบัดเมื่อประเทศได้รับอิสรภาพ ต่อมาเมื่อแยกตัวออกจากเชโกสโลวาเกียในเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 สโลวาเกียจึงกำหนดให้มีตราแผ่นดินอยู่ในธงชาติด้วยเพื่อให้แตกต่างกับธงชาติรัสเซีย ตราแผ่นดินนี้เป็นรูปไม้กางเขน 2 ชั้น ปักอยู่บนภูเขาลูกกลาง ในจำนวนภูเขา 3 ลูก

ธงชาติสโลวาเกีย
การใช้ธงชาติ
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้3 กันยายน พ.ศ. 2535
ลักษณะมีลักษณะคล้ายกับธงชาติรัสเซียและมีตราแผ่นดินอยู่ห่างจากกึ่งกลางของธงมาทางซ้าย

ธงประธานาธิบดี แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้